Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

nové:
Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Mantra Bansuri

Význam a preklad:

Bansuri je Krišnova flauta. Je to hudobný nástroj, cez ktorý previeva ľudský dych. Rozozvučí nástroj flauty a vydá zo seba nádherné tóny.

Preklad Heinza Grilla: V dávaní, v dávaní, v dávaní plesá duša.

Noty

    

 

spievanie

Mantry  <  späť