Cvičenia duše

     koncentrácia a meditácia

     sily múdrosti vo stvorení - príklad cvičenia s rastlinami

     čítanie

     pravý úsudok

     spätné spomínanie na prežitý deň

     výchova myslenia

     výchova vnímania citom - neue Yogaempfindung

     spievanie mantier

     vnímanie s rozšíreným vedomím

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne.

Túto stránku postupne dopĺňame článkami, návodmi, popismi cvičení.

 O joge  <   späť