Vnímanie s rozšíreným vedomím

vnímanie živých bytostí

   vnímanie ľudí

   vnímanie prírodných bytostí

vnímanie neživých objektov

  vnímanie neživej prírody

  vnímanie človekom vytvorených objektov

na stránke pracujeme - budeme tu uvádzať konkrétne cvičenia

O joge  <  cvičenia duše  <  späť