Prečo cvičiť pravidelne

O joge < Články < naspäť

Prečo cvičiť pravidelne?

Rytmus, ktorý žije v dýchaní, okrem úlohy posilňovania vitálnych síl tela a súčasne udržiavania mentálnej koncentrácie, je v spojení aj s vesmírom alebo s vyššími zákonmi svetovo-vesmírneho tvorstva.

Prostredníctvom činného života vedomia prijíma ľudská bytosť rytmiku.

V nádychu cvičenec naberá formy vedomia zo svojich vlastných procesov myslenia a predstavivosti do seba a vo výdychu odovzdáva napokon všetky tie pohybové formy, ktoré spočívajú v jeho schopnosti vedomia do vonkajšieho sveta.

Literatúra

Rytmus je poriadok.

Rytmus je harmónia a život.

Život podlieha

Čítať celý článok...

Rytmus

Všetky procesy v kozme prebiehajú v rytmoch. Rytmus je jedným z hlavných atribútov života. Ľudské telo s jeho vnútornými orgánmi podlieha veľmi presne rytmickej činnosti. Východná medicína dávno vie

Čítať celý článok...

Rytmus dýchania

Rudolf Steiner povedal:

Žiak jogy vykonáva dychové cvičenia. Dych bežného človeka je nepravidelný, nerytmický. Žiak jogy sa učí uvádzať svoj dych do rytmu. Nerytmické dýchanie je vlastne zabíjanie.

Čítať celý článok...

Rytmus a mantry

Rovnako ako vesmír, aj celá príroda pulzuje v rytmoch. Avšak človek sa vymaňuje z prírody. No ak vedome pomocou myslenia nevytvorí vlastnú rytmiku, stráca

Čítať celý článok...

Rytmus a vedomie

Vedomie človeka podlieha rytmom podobne ako celý nebeský vesmír. Niektoré rytmy sa dajú dobre pozorovať a merať, ale iné nie. Pri cvičení jogových ásan

Čítať celý článok...