„ Joga je estetickým umením, je obrazným vyjadrením vnútorného postoja človeka.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

O joge < Články < naspäť

Prečo cvičiť pravidelne?

Rytmus, ktorý žije v dýchaní, okrem úlohy posilňovania vitálnych síl tela a súčasne udržiavania mentálnej koncentrácie, je v spojení aj s vesmírom alebo s vyššími zákonmi svetovo-vesmírneho tvorstva.

Prostredníctvom činného života vedomia prijíma ľudská bytosť rytmiku.

V nádychu cvičenec naberá formy vedomia zo svojich vlastných procesov myslenia a predstavivosti do seba a vo výdychu odovzdáva napokon všetky tie pohybové formy, ktoré spočívajú v jeho schopnosti vedomia do vonkajšieho sveta.