O joge  Zostavy ásan <  späť

Vzduch a svetlo

slobodné dýchanie

1. trojuholník - dýchanie do šírky

2. trojuholník s výkrutom - 3-rozmerný priestor

3. pluh - dýchanie do hĺbky

4. päťuholník - dýchanie do výšky

5. dychový kríž - dýchanie do stredu

6. joga mudra - dýchanie do chrbta

svetelný éter

7. senzibilizácia pohybu - hmatanie vzduchu na periférii tela

8. slobodné vychádzanie do priestoru, vzduch vypĺňa priestor

9. výkruty v stoji - svetlo na predmetoch

10. váha - z nekonečného piestoru

11. zvislica v stoji - myšlienka formuje telo

12. stoj na hlave - vertikalita čistej myšlienky

13. trojuholník v ľahu na boku a na chrbte - pohyb motivovaný z nekonečna

14. poloha hlava-koleno

15. balančná poloha hlava-koleno

16. polmesiac

17. výkruty v ľahu 

18. sviečka

  O joge  Zostavy ásan <  späť