O joge  Zostavy ásan <  späť

Voda a znenie

VODA

1. PRÚDENIE, PLYNUTIE

   Váha 

   Uttanásana

   Trojuholník stranou, noha nahor 

   Kobylka – iba dvíhať nohy po jednej a prúdiť 

2. SPÁJANIE

   1-nohé kliešte 

   malý mostík 

   holubí sed 

3. PLOCHA

   Kobra – plocha, pohyb a protipohyb, prúdenie 

4. KOLOBEH VODY V PRÍRODE

   široké roztiahnutie 

5. TIAŽ, voda steká nadol

   šikmá rovina 

6. VÍR

   točný sed 

Relax – mapa vodstva 

ZNENIE

1. PRÚDENIE NAHOR oproti sile zemskej príťažlivosti - ľahko

   sviečka 

2. ČLENENIE

   ryba 

3. BEZ NÁTLAKU - nenásilie

   kliešte 

4. ČLENENIE

   ťava 

   trojuholník 

relax – prúdenie krvi 

žilná – ako voda v prírode – spájanie – vodný živel

tepnová – ako živá v rastline – delenie – životné sily