O joge  Zostavy ásan <  späť

Voda a znenie

VODA

1. PRÚDENIE, PLYNUTIE

   Váha

   Uttanásana

   Trojuholník stranou, noha nahor

   Kobylka – iba dvíhať nohy po jednej a prúdiť

2. SPÁJANIE

   1-nohé kliešte

   malý mostík

   holubí sed

3. PLOCHA

   Kobra – plocha, pohyb a protipohyb, prúdenie

4. KOLOBEH VODY V PRÍRODE

   široké roztiahnutie

5. TIAŽ, voda steká nadol

   šikmá rovina

6. VÍR

   točný sed

Relax – mapa vodstva

ZNENIE

1. PRÚDENIE NAHOR oproti sile zemskej príťažlivosti - ľahko

   sviečka

2. ČLENENIE

   ryba

3. BEZ NÁTLAKU - nenásilie

   kliešte

4. ČLENENIE

   ťava

   trojuholník

relax – prúdenie krvi

žilná – ako voda v prírode – spájanie – vodný živel

tepnová – ako živá v rastline – delenie – životné sily