O joge  Zostavy ásan <  späť

VLASTNOSTI – ZÁKONITOSTI ÉTERICKÉHO TELA

1. slobodné dýchanie - váha - VZDUCH

2. príťažlivosť – podobne ako voda priťahuje k sebe látky z okolia, naberá vplyvy a prijíma kvality od okolia - Andrejov kríž

3. niečo musí odumrieť, aby niečo nové vzniklo - TEPLO

joga mudra - dynamicky

3. všetko nedokonalé, nedokončené, polovičaté zaceliť, dokončiť - ŽIVOTNÝ ÉTER

jednonohé kliešte - 4 étery - 4 fázy - zavŕšenie, dokončenie

slnečné kruhy - ťava

kliešte s výkrutom

4. rytmus a opakovanie - ZNENIE - sviečka - rytmus nôh

5. pri násilí sa éter vytráca - VODA - kliešte

6. pohyb sa deje v čase - polmesiac

7. pohyb a protipohyb - pluh, široké roztiahnutie, kobra

svetlo ... oko objekt ... pozornosť - cvičenie s rastlinou, stromom

8. centrovanie a otvorenie - TEPLO - strom, trojuholník

9. Dopĺňanie foriem konkvexné a konkávne - krása

výkrut v sede - doľava, uvedomenie, že sa žiada zacvičiť aj doprava = ET

10. tvorenie priestoru - SVETLO - anantasana

11. konanie z myšlienky - TEPLO - luk