Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

nové:
Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť

Nasledovná zostava ásan je inšpirovaná princípami preduchovňovania tela (H.Grill: Preduchovnenie tela) a je zostavená na tému:

Vývoj a zdravie

1. Kozmická modlitba

2. Poloha hlava-koleno v stoji (uttanásana)

3. Polmesiac v stoji (čandrásana)

4. Váha (tuladandásana)

5. Váha s výkrutom (parivrtta tuladandásana)

6. Stoj na hlave (širšásana)

7. Stoj na pleciach (sarvangásana)

8. Koleso (čakrásana) alebo ryba (macjásana)

9. Kliešte, poloha hlava-koleno (paščimottanásana)

10. Polmesiac (aňdžánéjásana)

11. Kobra (bhudžungásana)

12. Kobylka (šalabhásana)

13. Točný sed, ak je možné, viaceré variácie

14. Bezstarostná tvár (gomuchásana)

15. Sklápačky

16. Luk (dhanurásana)

Na stránke pracujeme -  uvedieme tu aj obrázky a texty k vykonaniu ásan.

Príklady cesty zhora nadol, teda od ducha cez jednotlivé medzičlánky láskyplne až k telu:

    TULADANDASANA

      PARIVRTTA TULADANDASANA  

     ANJANEYASANA 

       BHUJANGASANA

  

      SALABHASANA

     ARDHA MATSYENDRASANA 

  

          GOMUKHASANA

   

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť