Zostavy ásan

Na cvičeniach jogy sú jednotlivé telesné cvičenia - ásany - zostavené do ucelenej zostavy. V umeleckom zoskupení ásan sú prostredníctvom vnútorných foriem prítomné tie jemné sily, ktoré nemajú fyzický pôvod. Cvičebná zostava ásan - jogových polôh - je živým prúdom vnútornej logiky, ktorý prechádza od ásany k ásane a patrí k reálnym obsahom cvičenia. Súvislosť myšlienok, vyjadrených telesne v ásanách patrí k zážitku cvičenia.

jednotlivé ásany - telesné cviky jogy - systematické usporiadanie 

  Pozdrav Slnku               - svetoznáma dynamická zostava

  Rišikéšska zostava         - klasická zostava pre moderného európana

Uskutočňovanie novej jogovej vôle prostredníctvom realizácie nových imaginatívnych myšlienok a rozvíjaním nových citových vnemov.

  Zostava "Centrovanie dovnútra a otvorenie navonok"  

  Zostava "OTVORENIE"  

  Zostava "Vývoj"  

  Zostava "Vývoj a zdravie - 6"  

  Zostava na rozvinutie 7. lotosového kvetu Sahasrara  

  Zostava na rozvinutie 6. lotosového kvetu Adžňa  

  Zostava na rozvíjanie 5. lotosového kvetu Višudha

  Zostava na rozvinutie 4. lotosového kvetu Anaháta - srdce  

  Zostava na rozvíjanie 3. lotosového kvetu Manipúra

  Zostava na rozvíjanie 2. lotosového kvetu Svadhistána

  Zostava na rozvíjanie 1. lotosového kvetu Múladhára

  Zostava na rozvíjanie vnímania citom

  Vôľa a vnútorná sila človeka   

  Zostava ásan s kľúčovou ásanou "točný sed"  

  Zostava ásan s účinkami na hormonálny systém

  Orgánové hodiny - ásany        

  Pozdrav Mesiaca        

  Vzduch a svetlo        

  Voda a znenie        

O joge  <  späť