Prečo má jačmeň také dlhé ôstie? Aký živel prevláda v jačnemi? Jačmeň má zo všetkých obilnín najsvetlejšie a farebne najpestrejšie obilné zrná. Pomletá jačmenná múka je najsvetlejšia zo všetkých druhov múk. Z jačmennej múky sa upečie najsvetlejšie a najsuchšie pečivo.

meditácie

články

meditačná práca s pojmami - pojem: kresťanské duchovné pôsobenie, pojem: éterické sily

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Štúdio jogy Narajana

  Joga Narajana 

Priestorovo sa štúdio jogy Narajana neobmedzuje iba na jedno miesto. Je rozprestreté na niekoľkých miestach po Bratislave, prichádza k Vám v ústrety, do blízkosti miesta Vášho bydliska alebo do blízkosti Vášho zamestnania, alebo priamo na Vaše pracovisko, alebo individuálne do pohodlia Vášho domova.

  Joga v Bratislave - Staré mesto

  Joga v Bratislave - Ružinov

  Joga v Bratislave - Nové mesto

  Joga v Bratislave - v Rači a v Krasňanoch

  Joga v Bratislave - v Petržalke

   Joga vo Vajnoroch

 

Našim úmyslom je šíriť jogu, ktorá je súčasná a obsahovo vhodná pre ľudí strednej Európy.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Preto Joga Narajana nie je školou v tradičnom zmysle, ale je to štúdio, kde sa stretávame ako seberovní partneri a spolupútnici. Našou úlohou je vedenie spoločných stretnutí, kde spoločne cvičíme, študujeme, meditujeme ...