Všetky časti rastliny

Veľmi jednoduchou myšlienkou môže byť dosiahnutie úplnosti pomocou použitia všetkých rastlinných orgánov do jedného jedla. To znamená, že si zvolíme potraviny, podľa toho, či pochádzajú z koreňa, stonky, listov, kvetov, semien alebo plodov. Každá z týchto rastlinných častí nesie špecifické sily. Každá rastlinná časť iným spôsobom pôsobí na človeka. Človek by mal kvôli úplnosti každý deň zjesť celú rastlinu. Samozrejme, nemusí to byť skoncentrované do jednoho jedla. Je veľmi zaujímavé vnímať stravovanie aj z tohto pohľadu.

 

Stretnutie s rastlinnou bytosťou na tanieri prebieha v istom zmysle podobne ako stretnutie ľudí navzájom. Rastliny sú živé bytosti a ani po umytí, spracovaní a tepelnej príprave nestrácajú celkom svoj živý charakter. Zaujímavé je pozorovať a pýtať sa, ako tieto úkony úpravy vplývajú na životné sily jednotlivých potravín. Na jednej strane - rastliny sa od seba výrazne líšia a na druhej strane - rôzne zaobchádzanie so živou potravinou spôsobuje rôzne vplyvy na jej živosť.

Počas toho, ako rastlina v prírode vyrastá, pôsobia na ňu jednak pozemské vplyvy, (kvalita a zloženie pôdy, vody a ďalšie) a ďalej okrem slnečného svetla a tepla pôsobia aj ďalšie vplyvy z celého kozmu. Pri nabobtnávaní a klíčení semena vo vlhku a v temnote pod zemským povrchom sú ďalej na tvorbu koreňa potrebné sily Mesiaca. Vzpriamená stonka rastlín prezrádza pôsobenie slnečných síl. Rytmické vyrastanie a usporiadanie listov nesie charakter Merkúra. Nežná krása a farebnosť kvetov sú prejavom Venuše a Marsu. Dužinaté plody vznikajú pôsobením Jupitera. Vo vnútri plodov alebo aj v iných usporiadaniach kryštalizujú semená vplyvom Saturna, ktorý predstavuje bránu k novej dimenzii.

Jedenie preto vnímame ako sprvoti utajené stretnutie aj s týmito bytosťami. Príprava a najmä samotné jedenie nám poskytuje príležitosť na živé stretnutie s kozmom a na jeho zvedomenie. V ďalšom prehĺbenejšom vnímaní si môžeme položiť napríklad aj otázku: "Ako jednotlivé rastlinné časti špecificky pôsobia na rozličné orgánové systémy človeka?"

Predkladané jedlo je po tejto stránke orientované celostne a predsa diferencovane. Popri všeobecnom zvýšení zvedomovania, podporuje schopnosť diferencovaného a hlbšieho vnímania.

 

O výžive  <  Myšlienky o výžive  <  späť