Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

nové:
Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Premena éterických síl

Aké sú životné sily rastliny po odtrhnutí alebo zbere v prírode?

Prečo pre deti alebo pre oslabeného človeka je vhodné tie mocné formotvorné sily prírody preformovať a na rozdiel od toho dospelý človek sa s týmito silami potrebuje potýkať? Aby človek zvládol spracovnie foriem potravín s ich vonkajšími tvarmi, prirodzenými plochami, oblinami a všetkými ďalšími konkrétnymi tvarmi, ktoré zoči-voči nemu stoja, musí nasadiť viac síl. Človek počas choroby alebo oslabenia však potrebuje odľahčenie a tráviaci systém mu bude vďačný za mäkké jedlá zbavené prísnych foriem.

Ako sa zmenia životné sily rastliny, keď niekoľko hodín (napr. listový šalát), dní (napr. cukina) alebo aj týždňov (napr. pomaranč)  alebo dokonca niekoľko mesiacov (napr. mrkva, zemiak, obilie) ležia odložené?

Ako sa zmenia umývaním?

Ako sa zmenia krájaním, teda zmenou formy, keď úpravou svoju pôvodnú formu stratia a nadobudnú novú formu, ktorú im zadá človek? Mnohokrát je potrebné mohutnú a kompaktnú formu pôvodnej rastliny krájaním zmenšiť a zjemniť, aby ju človek mohol ľahšie svojím trávením spracovať a prijať.

Ako sa pôvodná potravinová surovina premení pridaním niektorého korenia alebo osolením, osladením, pridaním citrónu alebo octa?

Aká zmena nastáva varením, pečením, vyprážaním?

Ako sa zmenia životné sily, keď sa zrno obilia pomelie na múku?

Ak máte osobné skúsenosti s položenými otázkami alebo načrtnutými témami a chceli by ste ich s nami zdieľať alebo by ste takéto skúsenosti chceli nadobudnúť, ozvite sa nám: kontakt.

Všetkými našimi úkonmi a zásahmi rastlina stráca svoju osobitosť a človek ju premieňa. Tu je dôležité, aby tieto premeny mali zmyslel. Aby zmenili charakter suroviny, aby jej dodali novú črtu tak, aby ju priblížili k človeku. Úpravami má surovina do istej miery uvoľniť svoju rastlinnú prirodzenosť a nadobudnúť nové životné sily. Potom bude potravina pre človeka ľahšie stráviteľná. Človek potom môže ušetriť sily trávenia pri prekonávaní rastlinného charakteru, aby vytvoril ľudskú substanciu s novými vlastnosťami.

Tráviaci proces je procesom premieňania. Z dodávaných substancií je tu potrebné premeniť ich na substancie, ktoré ľudské telo dokáže prijať ako vlastné. Keď si uvedomíme, aké sily, aké formy, aké hmotné substancie sú obsiahnuté v prijímanej potrave a na rozdiel od toho, aké potrebuje naše telo, vidíme obrovský rozdiel. Ľudské telo disponuje možnosťami premeny.

Uveďme si ako príklad, ako kojenec, ktorý prijíma iba materské mlieko, z toho, čo toto mlieko obsahuje, dokáže svojimi silami tvoriť všetky možné tkanivové substancie na veľmi rýchlu a výdatnú výstavbu vlastného tela. Na druhej strane mu materské mlieko neumožňuje vykonávať také duševné činnosti, ktoré potebuje vykonávať dospelý človek, ktorý je vyzývaný k tomu, aby sám seba prežíval v stretnutí sa so svetom stále viac a viac ako samostatná bytosť. Tu vidíme jasne špecifikum tejto stravy. Podobné to je aj s ďalšími substanciami, ktoré všetky sú vždy jednostranné, a preto pestrosť a bohatosť je pre človeka nevyhnutná.

Ak nás zaujímajú životné sily alebo formotvorné sily, pozime sa na to, ako sa zmení napríklad forma zemiaku, ak ju nakrájame na rozličné kúsky. Rozličnými formami sa zrakové vnemy občerstvia, duša sa prebudí a pookreje. Človek krájaním, teda zmenou pôvodnej formy na inú formu, privádza do pôvodne rastlinného materiálu ďalšie sily.

Podobne ako rozličné minerály kryštalizujú v rozličných kryštalických mriežkach, pretože zvonku na ne pôsobia iné sily, tak aj živé sily, ktoré pôsobia na rôzne korene, semená, plody a ďalšie suroviny, sú utvorené z rozličných síl. Ak ich teraz narušíme krájaním a dodaním novej formy, pridáme sily týchto nových foriem, potom v novo vzniknutej nakrájanej substancii už pôsobia aj tieto nové sily a tie pôvodné sú do istej miery oslabené alebo uvoľnené.

Nie je preto celkom jedno, aké nové tvary z pôvodnej formy krájaním vytvoríme. Človeku by prospievalo, keby sme nové formy volili také, ktoré by substanciu k človeku priblížila, ktoré by človeka podporili, a ktoré teda vyplynú z vnímania človeka a z poznania spracovávanej potraviny.

Jemné pásiky alebo hrubšie hranolčeky ... kocky alebo kolieska ... malé kúsočky alebo väčšie kusy (rovnakých tvarov) -  keď porovnávame rozdiely v rámci vymenovaných párov, nadobudneme z tohto pozorovania celkom iné vnemy, ktoré pri pokojnom vnímaní vyvolajú v našej duši celkom inú odozvu - cítenie duše.

U obilnín môžeme skúmať, ako dokážeme stráviť uvarené celé zrná alebo zrná pomleté na hrubšie krúpy alebo na jemnejšie krúpky alebo vločky.

 

Na rozdiel od toho, ako strávime obilninu vo forme kaše? Alebo zas celkom inak pôsobí obilná múka spracovaná do lievancov, placiek alebo krokiet. Ako dokáže tráviaci systém spracovať obilninu v podobe chleba?

Je nejaký rozdiel, či zjeme cestovinu v tvare špirál, v tvare širokých rezancov alebo tenkých rezancov, hoci substancia je rovnaká? Prečo niekedy siahneme v kuchynskej skrini po rezancoch jemných a niekedy zas po hrubých, ba dokonca niekedy sa nám žiadajú špirály, makaróny, pene alebo iné tvrdšie a väčšie formy cestovín? Vlastnou skúsenosťou môžeme zistiť, v akom telesnom a duševnom stave po ktorých formách siahame.

Takto môžeme spoznávať, aká forma je pre človeka najpriaznivejšia. Samozrejme, závisí to aj na činnosti, ktorú človek s danými silami prijatými jedením bude vykonávať. Celkom iné substancie a spôsob prípravy musí zvoliť, ak po jedle bude nasledovať fáza odpočinku alebo veľmi aktívna činnosť. Inak musí voliť stravu, ak bude potrebovať sily na vykonávanie ťažšej fyzickej práce alebo vo svojej činnosti bude používať skôr sily duše. Do kuchárskeho umenia môžeme vniesť práve aj tento uhol pohľadu a zvoliť nie len vhodné substancie, ale aj formy.

Tekutému, kašovitému alebo zmixovanému jedlu chýba podnecujúci impulz formotvorných síl, ktorý oživuje zmysly, žuvacie svaly, aj celý tráviaci systém a sily vôle. Človek slabne a ochabuje aj jeho sila koncentrácie.

Celkom rozdielne je, keď surovinu iba pokrájame a dáme variť, a keď ju aj musíme svojimi rukami najskôr spracovať napríklad na nejaký druh cesta a až potom tepelne pripraviť.

Ak niektorú surovinu používame skoro denne, je veľký rozdiel, či ju zakaždým nakrájame rovnako alebo spôsoby spracovania striedame a s bohatou fantáziou obmieňame, aby nevznikali bezduché, nudné a fádne jedlá. Jedlo by malo človeka oživiť a občerstviť.

 

O výžive  <  Myšlienky o výžive  <  Formy potravín <  späť