Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

nové:
Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Usporiadanie na tanieri

   

Keď si porovnáme tieto dva obrázky s jedlom na tanieroch, už na prvý pohľad vidno rozdiel v usporiadaní jednotlivých kúskov. Kým na tanieri vpravo je iba náznak poriadku a niektoré kúsky z celku akoby vypadávali, tanier vľavo predstavuje zostavenie jedla podľa usporiadanej myšlienky a všetky jednotlivosti s celkom súvisia. Obsah potravín, teda aj obsah živín, je na oboch tanieroch veľmi podobný, ale ako pôsobí jeden a druhý tanier na dušu? Ako zostavenie jedla podľa určitej konkrétnej myšlienky a jej realizácia na tanieri ovplyvňuje životné sily?

texty onedlho pridáme

 

úvahy o usporiadaní, estetike, harmónii ... o vplyve na životné sily ... doplníme texty

 hravé porovnanie - šesť možností usporiadania

O výžive  <  Myšlienky o výžive  <    Formy potravín   <
       <  Premena éterických síl  <  Formy a bezforemnosť   <  späť