„ JOGA je vyjadrením vnútorného postoja duše navonok pomocou tela.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Rojenie včiel

Zmenšenie produkcie jedu, ktorý obsahuje vysoký podiel kyseliny mravčej, signalizuje vo včelstve začínajúce procesy umierania. Matička vtedy, ako sprievodný pozorovateľný jav, prestáva vylučovať materský feromón, ktorý je príznakom jednoty včelstva. Včelstvo v tom čase začne vychovávať nové budúce matičky.

Tak ako pri umieraní človeka duša a duch „uletia" z tela, odlieta aj roj so starou matkou. Najskôr sa včely podrobia chaosu a postupne sa nanovo sformujú do jednotného útvaru.

Roj sa onedlho usadí na konári a určitú dobu zotrvá v pokoji v rojovom strapci. Vtedy roj prežíva procesy, ktoré môžeme charakterizovať ako procesy smrti. Priestor prenechaný smrti uvoľňuje budúce životné sily. Roj vtedy nadobudne nesmiernu novú vitalitu. Keď si nájde nové miesto pre život a usadí sa v novom priestore, preukáže obnovené životné sily nesmiernou silou pri novom stavaní voskových plástov v tomto novom priestore. Je to ako znovuvtelenie v novom voskovom diele.

Včelí med  <   späť