„ Joga je estetickým umením, je obrazným vyjadrením vnútorného postoja človeka.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

pre každého, kto rád chodí do prírody:
Alpinizmus
dobývanie niečoho neosožného
hodnoty v horolezení

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Joga pre začiatočníkov

  Joga Narajana 


Joga vo Vajnoroch

1. kurz:
každý PONDELOK od 19:45 do 21:00
12.9. - 12.12. 2016
Cena za jeden celý kurz: 65

2. kurz:
každý ŠTVRTOK od 18:00 do 19:00
22.9. - 15.12. 2016
Cena za jeden celý kurz: 60
DK Vajnory, Pod lipami 2, Bratislava - Kde to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga vo Vernosti

každý ŠTVRTOK od 16:30 do 17:30
22.9. - 15.12. 2016
Cena za jeden kurz: 60
Vernosť, Nobelova 30, Knižnica Bratislava - Nové mesto, Kde to je?
Prineste si podložku na cvičenie.


Joga v Rači - Gaštanko

každý PONDELOK od 17:30 do 19:00 hod. 
12.9. - 12.12. 2016
Kurz je vhodný pre všetkých ľudí s hlbším záujmom o jogu. Nezáleží na tom, či už niekedy jogu cvičili, alebo sú začiatočníci.
Cena za celý kurz: 50 € pre členov klubu Gaštanko (väčšinou rodičia detí navštevujúcich Gaštanka)
                              75 € pre ostatných

Lesný klub Gaštanko
Rača, Knižkova dolina. Prvá chata v pravo nad Amfiteátrom. Kde to je?
Prieste si podložku na cvičenie.
Prosím, prihlasujte sa vopred.

Joga v MC Hojdana

MC Hojdana, Haburská 2, Bratislava - Ružinov - KDE to je?
Cvičenia prebiehajú:
v pondelok 17:50 – 19:20 hod.
12.9. - 12.12. 2016
Cena: 75 € za kurz
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pri Poluse

každý utorok od 17:30 do 19:00 hod.
13.9 - 13.12. 2016
Cena: 72 €
v Bratislave - Nové mesto, v DC Ihrisko, Halašova 25/a (5 min. peši od OC Polus). KDE to je?
Prieste si podložku na cvičenie.

Joga pre začiatočníkov v Rači

1. kurz:
v stredu 18:00 – 19:30 hod.
14.9. - 14.12. 2016
Cena: 75 € za kurz
2. kurz: 
vo štvrtok 18:00 - 19:30 hod.
8.9. - 15.12. 2016
Cena: 75 € za kurz
Prosím, prihlasujte sa vopred.
KS Rača - Kultúrne stredisko Žarnovická 7, Bratislava - Rača - KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre pokračujúcich v Rači

Informácie o cvičeniach  - tu.

Joga pre začiatočníkov v YMCA-e

Cvičenia prebiehajú každý utorok 7:30 – 8:30 hod.
13.9. - 13.12. 2016
v budove YMCA, v priestoroch A4 na Karpatskej ulici 2, Bratislava - Staré mesto - KDE to je?
Cena: 5 € za 1 hodinu, 40 € za 10 lekcií
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre začiatočníkov (aj mierne pokročilých) v CVČ Kulíškova

v utorok 19:00 - 20:10 hod. 
13.9. - 13.12. 2016
cena za celý kurz: 65 €
Centrum voľného času - Kulíškova 6, Bratislava - Ružinov
KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre učiteľov, rodičov detí a priateľov waldorfskej školy

každý utorok 15:30 - 16:50 hod.
13.9. - 13.12. 2016
Cena za celý kurz: 60 €
v eurytmickej miestnosti
Waldorfská škola
v Bratislave -Nové mesto na Vihorlatskej ul. - KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

 

  Téma roka 2016-2017:

dimenzia duše človeka a jej prejav prostredníctvom tela

energetické centrá duše - čakry - lotosové kvety

 

  Joga Narajana

SURJA  JOGA

    Joga Narajana

Počas leta sú všetky kurzy uzavreté, nové otvoríme v septembri.

Počas leta Vám ponúkame cvičenia v prírode.

 

Surja joga je špeciálna joga so zdravotnými účinkami pre PODNIETENIE VLASTNÝCH LIEČIVÝCH SÍL.

Je rozvinutá predovšetkým pre ľudí s onkologickým ochorením. Avšak jej pôsobenie blahodárne vplýva všeobecne na zdravotný stav pre všetkých ľudí aj ako prevencia proti rakovine, alergiám, poruchám imunity a iným častým chorobám.

 

Ako sa duša môže stať slnečnou?

Pre najširšiu verejnosť ponúkame dva termíny v LPR na Brestovej ul.- kde to je?:

JOGA A ZDRAVIE - ZADARMO - iba pre onkologických pacientov 

 

prevencia a podpora liečenia RAKOVINY

Cvičenia prebiehajú v troch termínoch:

1. kurz - v pondelok 9:00 – 10:30 hod.

alebo

2. kurz - v stredu 18:30 - 20:00 hod. 

alebo

3. kurz - vo štvrtok 17:00 – 18:30 hod. ... tento kurz v septembri roku 2016 zatiaľ neotvoríme.

Cvičenia sú v tomto období zamerané na nájdenie a vytvorenie nových síl pri riešení hraničných situácií s úmyslom prekročiť hranicu a ísť ďalej po novom. Na hranici sa odpútame od starého spôsobu (života, cvičenia, nazerania), aktívne vytvoríme pokoj a nadhľad a s plným vedomím začneme tvoriť nové sily, nové podmienky, nové cesty...

Čím je poháňaná naša aktivita? ... slobodná aktivita ... cielená aktivita

priestor tela ... priestor okolia ... priestor duše

 

   tuladandasana - váha

Ponúkame jedinečné kurzy jogy, jogy pre život, jogy s účinkami na zdravie, najmä pre ľudí s onkologickým ochorením. V štúdiu jogy Narajana sme v priebehu asi 20 rokov rozvinuli celkom nový prístup k jogovým cvikom, k telu, k duši človeka tak, aby prospievali telu aj duši a podnecovali tie liečivé sily, ktoré sú u týchto ľudí oslabené. Cvičenia sú koncipované celostne. To znamená, že v jednej ásane sa riadne pocvičí aj telo, aj sily duše. Prítomná je samozrejme aj spirituálna stránka človeka. Vzniká z toho prvotná harmónia všetkých zložiek ľudskej bytosti.

   samdhistana - andrejov kríž

Ale to najdôležitejšie je v pojme SURJA. Cvikmi, a to nie len telesnými, sa pestujú slnečné sily duše a pretepľujú človeka. Spôsobujú poriadok, vnášajú "rád" do človeka, podobne ako slnko na nebi spôsobuje poriadok a rytmus v Slnečnej sústave. Podobne ako slnečné svetlo a teplo prichádza k človeku na Zemi zhora, aj tie sily, ktoré majú liečivo pôsobiť na telo, prichádzajú zhora. Nie je to telo, čo vybudí liečebné pôsobenie, ale sú to sily, ktoré sú mimo tela a pôsobia naň zvonku, zhora.

   

   sarvangasana - sviečka

Všetko, čo na hodinách jogy robíme je vedomé, jasné a pomerne jednoduché. Cvičíme ľahké rozcvičky, bežné klasické ásany, jednoduché cvičenia duševných síl a relaxácie. Učíme sa pasivitu a očakávajúci postoj túžiaci po zdraví premeniť na aktívnu tvorbu obrazu zdravého človeka a o nové formovanie zdravých postojov duševných aj telesných. Tajomstvo spočíva nie v tom čo robíme, ale ako to robíme.

urdhva mukha paschimottaasana - balančné kliešte

Nové postoje, nové myšlienky, nové životné sily, nová jogová vôľa ...

V časti Joga a rakovina sa dočítate o novej prirpavovanej knižke, v ktorej na príkladoch množstva cvičení popisujeme hlavné hlboké princípy práce v hore uvedených kurzoch. Knižka vznikla rozpracovaním myšlienok Heinza Grilla, ktoré na našich cvičeniach uvádzame do života.

V časopise LA SPERANZA vychádzala séria článkov o joge. Jeden z nich si môžete prečítať TU.

anjaneyasana - polmesiac

  Téma roka 2016-2017:

dimenzia duše človeka a jej prejav prostredníctvom tela

energetické centrá duše - čakry - lotosové kvety

 

Ako cvičenia pôsobia?

o Posilnenie a budovanie imunity pomocou jogy

o Oživenie a rozvíjanie svetelného metabolizmu prirodzenými spôsobmi

o Budovanie nových životných síl

o Zvýšenie kvality života a tvorba zdravých postojov

o Podpora liečby, prevencia a podnietenie vlastných liečivých síl

o Účinky cvikov:

o prostredníctvom pohybu a stimulácie tela

o dopĺňaním a vybalansovaním energetického potenciálu

o tvorbou nových síl a aktívnym impulzom z vedomia

Je možné cvičením jogy prebudiť k životu celý organizmus?

Je možné cvičením jogy priviesť do človeka tie tepelné a svetelné - slnečné sily, ktoré práve pri riadení buniek chýbajú?

o Vnútorná stabilizácia a scentrovanie vedie k upevneniu sily Ja v človeku

o Zdravá sila a pružnosť chrbtice je základom radostného a prirodzeného života

o Oživenie prúdenia životných síl, aby sa človek opäť včlenil do prúdu života

o Telesné a duševné teplo

o Rytmické formovanie cvikov

o Harmonizácia krvného obehu

o Osvieženie a podnietenie všetkých partií tela

o Upokojenie a stabilizácia

bhujangasana - kobra

CVIČENIA PRE ZAČIATOČNÍKOV:

 • posilňovacie a naťahovacie cvičenia
 • REKONDÍCIA
 • rozcvičovacie cvičenia – auto mobilizácia chrbtice
 • REHABILITÁCIA
 • správne držanie tela
 • REVITALIZÁCIA
 • cvičenia na harmonizáciu energetických dráh
 • ásany – cviky jogy
 • rozvíjanie vedomia a nových postojov
 • REGENERÁCIA
 • uvoľnenie stresu
 • RELAXÁCIA
 • rozličné techniky relaxácie
 • dychové a očistné cvičenia
 • cvičenia koncentrácie a meditácie

Ponúkame Vám uvedenie do sveta jogy pomocou základných cvikov hatha-jogy. Postupne cvičením získate pohyblivosť, silu a pružnosť.

Súčasne sa stane pohyblivé aj Vaše vedomie, naučíte sa koncentrácii a dozviete sa ako pôsobia cvičenia jogy na Vaše zdravie a ako nastoliť väčší duševný pokoj.

Po niekoľkých týždňoch pobadáte súvislosť toho, čo sa učíte na cvičeniach s Vašim bežným životom a začnete pomaličky rozumieť, aký súvis má joga s kvalitou prežívania Vášho života.

Naučíte sa umeniu relaxácie.

Na cvičeniach dbáme na voľné školenie dychu a porozumenie významu dychu.

Cvičenia pôsobia tvorivo a harmonizujúco.

Na začiatočníckom kurze sa venujeme nasledovným oblastiam:

 • Základné ásany – cviky vedomia a tela
 • ľahké dychové cvičenia slobodnej dychovej školy
 • relaxácie
 • základné cvičenia duše – koncentrácia...