„ Cieľom nie je technický perfekcionizmus, ale vnútorný zmysel cvičení a ich reálna symbolika v živote.“

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Joga pre začiatočníkov

  Joga Narajana 


Joga pre začiatočníkov na Peknej ceste v Krasňanoch

Streda 18:00 - 19:30 hod.
Bratislava - Rača (Krasňany), v MC Ráčik na Peknej ceste. KDE to je?

od 10.9. do 10.12. 2014

Cena: 65 € za kurz, jednorazový vstup 6 €

Po dohode možno pristúpiť kedykoľvek aj v priebehu kurzu.
Platí sa iba zostávajúca časť.

Joga pre ženy 

Cvičenia prebiehajú:

v utorok 17:15 - 18:35 hod. --- 9.9. - 16.12. 2014

v Contours, Bajzova 15, Bratislava - Ružinov... KDE to je?

Cena : 70 € za kurz, jednorazový vstup 6,-€

Prihlásenie na tento kurz: kliknite SEM a keď sa Vám objaví rozvrh, kliknite v ňom na ružové políčko "joga" a vyplnením údajov sa prihláste.

Aj samostatne si môžete zacvičiť niektorú zostavu jogových cvikov - ásan.

Joga pre začiatočníkov v MC Hojdana

Cvičenia prebiehajú:

v pondelok 18:00 – 19:30 hod. --- 22.9. - 15.12. 2014

MC Hojdana, Haburská 2, Bratislava - Ružinov - KDE to je?

Cena: 65 € za kurz, jednorazový vstup 6 €
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre začiatočníkov v Rači

Cvičenia prebiehajú:

v stredu 18:00 – 19:30 hod. --- 10.9. - 17.12. 2014

KC Rača - Kultúrne stredisko Žarnovická 7, Bratislava - Rača - KDE to je?

Cena: 70 € za kurz, jednorazový vstup 6 €
Prineste si podložku na cvičenie.

 

Joga pre pokračujúcich v Rači

Cvičenia prebiehajú:

v stredu 16:30 – 18:00 hod. ---10.9. - 17.12. 2014

KC Rača - Kultúrne stredisko Žarnovická 7, Bratislava - Rača - KDE to je?

Cena: 70 € za kurz, jednorazový vstup 6 €
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre začiatočníkov v YMCA-e

Cvičenia prebiehajú každý utorok a piatok 7:30 – 8:30 hod.

cvičíme od 9.9. 2014

 v budove YMCA, v priestoroch A4 na Karpatskej ulici 2, Bratislava - Staré mesto - KDE to je?

Cena: 5 € za 1 hodinu, 40 € za 10 lekcií
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre začiatočníkov (a mierne pokročilých) v CVČ Kulíškova

v utorok 18:55 - 20:05 hod. --- 9.9. - 16.12. 2014

Centrum voľného času - Kulíškova 6, Bratislava - Ružinov - KDE to je?

Cena: 60 € za kurz, jednorazový vstup 5 €
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre učiteľov, rodičov detí a priateľov waldorfskej školy

utorok 15:30 - 16:50 hod.
9.9. - 9.12. 2014

v eurytmickej miestnosti
Waldorfská škola
v Bratislave - Nové mesto, na Vihorlatskej ul. - KDE to je?

cena: 50,-€ za kurz
Prineste si podložku na cvičenie.

 

 

 

  Joga Narajana 

SURJA  JOGA - pre zdravie

    Joga Narajana 

je špeciálna joga pre zdravie a pre PODNIETENIE VLASTNÝCH LIEČIVÝCH SÍL.

Je rozvinutá predovšetkým pre ľudí s onkologickým ochorením. Avšak jej pôsobenie blahodárne vplýva všeobecne na zdravotný stav pre všetkých ľudí aj ako prevencia proti rakovine, alergiám, poruchám imunity a iným častým chorobám.

 

Ako sa duša môže stať slnečnou?

Pre najširšiu verejnosť ponúkame dva termíny v LPR na Brestovej ul.- kde to je?:

JOGA PRE ZDRAVIE - iba pre onkologických pacientov - ZADARMO

 

prevencia a podpora liečenia RAKOVINY

Cvičenia prebiehajú v dvoch termínoch:

1. kurz - v pondelok 9:00 – 10:30 hod.

alebo

2. kurz - vo štvrtok 17:00 – 18:30 hod.

 

   tuladandasana - váha

Ponúkame jedinečné kurzy jogy, jogy pre život, jogy pre zdravie, najmä pre ľudí s onkologickým ochorením. V štúdiu jogy Narajana sme v priebehu asi 20 rokov rozvinuli celkom nový prístup k jogovým cvikom, k telu, k duši človeka tak, aby prospievali telu aj duši a podnecovali tie liečivé sily, ktoré u týchto ľudí chýbajú. Cvičenia sú koncipované celostne. To znamená, že v jednej ásane sa riadne pocvičí aj telo, aj sily duše. Prítomná je samozrejme aj spirituálna stránka človeka. Vzniká z toho prvotná harmónia všetkých zložiek ľudskej bytosti.

   samdhistana - andrejov kríž

Ale to najdôležitejšie je v pojme SURJA. Cvikmi, a to nie len telesnými, sa pestujú slnečné sily duše a pretepľujú človeka. Spôsobujú poriadok, vnášajú "rád" do človeka, podobne ako slnko na nebi spôsobuje poriadok a rytmus v Slnečnej sústave. Podobne ako slnečné svetlo a teplo prichádza k človeku na Zemi zhora, aj tie sily, ktoré majú liečivo pôsobiť na telo, prichádzajú zhora. Nie je to telo, čo vybudí liečebné pôsobenie, ale sú to sily, ktoré sú mimo tela a pôsobia naň zvonku, zhora.

   

   sarvangasana - sviečka

Všetko, čo na hodinách jogy robíme je vedomé, jasné a pomerne jednoduché. Cvičíme ľahké rozcvičky, bežné klasické ásany, jednoduché cvičenia duševných síl a relaxácie. Tajomstvo spočíva nie v tom čo robíme, ale ako to robíme.

urdhva mukha paschimottaasana - balančné kliešte

Nové postoje, nové myšlienky, nové životné sily, nová jogová vôľa ...

V časopise LA SPERANZA vychádzala séria článkov o joge. Jeden z nich si môžete prečítať TU.

anjaneyasana - polmesiac

Ako cvičenia pôsobia?

o Posilnenie a budovanie imunity pomocou jogy

o Oživenie a rozvíjanie svetelného metabolizmu prirodzenými spôsobmi

o Budovanie nových životných síl

o Zvýšenie kvality života a tvorba zdravých postojov

o Podpora liečby, prevencia a podnietenie vlastných liečivých síl

o Účinky cvikov:

o prostredníctvom pohybu a stimulácie tela

o dopĺňaním a vybalansovaním energetického potenciálu

o tvorbou nových síl a aktívnym impulzom z vedomia

Je možné cvičením jogy prebudiť k životu celý organizmus?

Je možné cvičením jogy priviesť do človeka tie tepelné a svetelné - slnečné sily, ktoré práve pri riadení buniek chýbajú?

o Vnútorná stabilizácia a scentrovanie vedie k upevneniu sily Ja v človeku

o Zdravá sila a pružnosť chrbtice je základom radostného a prirodzeného života

o Oživenie prúdenia životných síl, aby sa človek opäť včlenil do prúdu života

o Telesné a duševné teplo

o Rytmické formovanie cvikov

o Harmonizácia krvného obehu

o Osvieženie a podnietenie všetkých partií tela

o Upokojenie a stabilizácia

bhujangasana - kobra

CVIČENIA PRE ZAČIATOČNÍKOV:

 • posilňovacie a naťahovacie cvičenia
 • REKONDÍCIA
 • rozcvičovacie cvičenia – auto mobilizácia chrbtice
 • REHABILITÁCIA
 • správne držanie tela
 • REVITALIZÁCIA
 • cvičenia na harmonizáciu energetických dráh
 • ásany – cviky jogy
 • rozvíjanie vedomia a nových postojov
 • REGENERÁCIA
 • uvoľnenie stresu
 • RELAXÁCIA
 • rozličné techniky relaxácie
 • dychové a očistné cvičenia
 • cvičenia koncentrácie a meditácie

Ponúkame Vám uvedenie do sveta jogy pomocou základných cvikov hatha-jogy. Postupne cvičením získate pohyblivosť, silu a pružnosť.

Súčasne sa stane pohyblivé aj Vaše vedomie, naučíte sa koncentrácii a dozviete sa ako pôsobia cvičenia jogy na Vaše zdravie a ako nastoliť väčší duševný pokoj.

Po niekoľkých týždňoch pobadáte súvislosť toho, čo sa učíte na cvičeniach s Vašim bežným životom a začnete pomaličky rozumieť, aký súvis má joga s kvalitou prežívania Vášho života.

Naučíte sa umeniu relaxácie.

Na cvičeniach dbáme na voľné školenie dychu a porozumenie významu dychu.

Cvičenia pôsobia tvorivo a harmonizujúco.

Na začiatočníckom kurze sa venujeme nasledovným oblastiam:

 • Základné ásany – cviky vedomia a tela
 • ľahké dychové cvičenia slobodnej dychovej školy
 • relaxácie
 • základné cvičenia duše – koncentrácia...