Joga Narajana 

 

Otvárame aj kurz pre tehotné ženy.

Joga vo Vajnoroch

1. kurz:
každý PONDELOK od 19:45 do 21:00
10.9. - 10.12.2018
Cena za jeden celý kurz: 75

2. kurz:
každý ŠTVRTOK od 18:00 do 19:00
13.9. - 13.12.2018
Cena za jeden celý kurz: 70
DK Vajnory, Pod lipami 2, Bratislava - Kde to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga vo Vernosti

každý ŠTVRTOK od 16:30 do 17:30
13.9. - 13.12.2018
Cena za jeden kurz: 65
Vernosť, Nobelova 30, Knižnica Bratislava - Nové mesto, Kde to je?
Prineste si podložku na cvičenie.


Joga v Rači - Gaštanko

každý UTOROK od 17:30 do 19:00 hod. 
11.9. - 11.12.2018
Kurz je vhodný pre všetkých ľudí s hlbším záujmom o jogu. Nezáleží na tom, či už niekedy jogu cvičili, alebo sú začiatočníci.
Cena za celý kurz: 55 € pre členov klubu Gaštanko (väčšinou rodičia detí navštevujúcich Gaštanka)
                             80 € pre ostatných

Lesný klub Gaštanko
Rača, Knižkova dolina. Prvá chata v pravo nad Amfiteátrom. Kde to je?
Prieste si podložku na cvičenie.
Prosím, prihlasujte sa vopred.

Joga v MC Hojdana

MC Hojdana, Haburská 2, Bratislava - Ružinov - KDE to je?
Cvičenia prebiehajú:
v pondelok 17:50 – 19:20 hod.
10.9. - 10.12.2018
Cena: 80 € za kurz
Prineste si podložku na cvičenie.


Joga pre začiatočníkov v Rači

1. kurz:
v stredu 18:00 – 19:30 hod.
12.9. - 12.12.2018
Cena: 80 € za kurz

2. kurz: 
vo štvrtok 18:00 - 19:30 hod.
13.9. - 13.12.2018
Cena: 80 € za kurz
Prosím, prihlasujte sa vopred.
KS Rača - Kultúrne stredisko Žarnovická 7, Bratislava - Rača - KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre pokračujúcich v Rači

Informácie o cvičeniach  - tu.

Joga pre začiatočníkov (aj mierne pokročilých) v CVČ Kulíškova

v utorok 19:00 - 20:10 hod. 
11.9. - 11.12.2018
cena za celý kurz: 70 €
Centrum voľného času - Kulíškova 6, Bratislava - Ružinov
KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre učiteľov, rodičov detí a priateľov waldorfskej školy

každú stredu 16:15 - 17:35 hod.
12.9. - 12.12.2018
Cena za celý kurz: 65 €
v eurytmickej miestnosti
Waldorfská škola
v Bratislave -Nové mesto na Vihorlatskej ul. - KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

 

   Téma roka 2018-2019:

"Celostná joga a zdravie"

Podpora celostného vývoja človeka pomocou jogy
a z toho vyplývajúce účinky ásan na zdravie.

Precízne vypracovanie techniky,
ktorá vyplynie z imaginácie.