Joga pre ľudí s hlbším záujmom

  Joga Narajana

Joga v Rači - Knižková dolina - na hrebeni

čas a miesto cvičení:

každý UTOROK od 17:30 do 19:00 hod. 

Kurz trvá od 14.9. do 14.12. 2021

Miesto: Rača - "u Katky" - Knižková dolina, na hrebeni, vyžiadajte si info: kontakt 

Cvičenia sú vhodné pre všetkých ľudí s hlbším záujmom o jogu.
Nezáleží na tom, či už niekedy jogu cvičili alebo sú začiatočníci.
Budeme cvičiť ásany aj meditácie.
Prieste si podložku na cvičenie.

Prosím, prihlasujte sa vopred.

Joga pre pokračujúcich v Rači

Cvičenia prebiehajú:
v STREDU 17:30 – 19:00 hod.
KS Rača - Kultúrne stredisko Žarnovická 7, Bratislava - Rača - KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Téma školského roka 2021 - 2022: INTEGRITA

  Téma roka 2018-2019:

"Celostná joga a zdravie"

Podpora celostného vývoja človeka pomocou jogy
a z toho vyplývajúce účinky ásan na zdravie.

Precízne vypracovanie techniky,
ktorá vyplynie z imaginácie.

  Téma roka 2017-2018:

 životné sily človeka - ich poznávanie a tvorenie

   Téma roka 2016-2017 bola:

dimenzia duše človeka a jej prejav prostredníctvom tela

energetické centrá duše - čakry - lotosové kvety

 

  Téma roka 2015-2016 bola:

CENTROVANIE DOVNÚTRA

A

OTVORENIE NAVONOK

1. časť - september a október:

Rozvíjanie sily, ktorá nás oslobodzuje od nadvlády animality v nás.

centrovanie

zakladanie myšlienky

individuálne bytie v rámci spoločenstva

Cvičenia jogy pomáhajú vytvárať vnútorné sily osobnosti, aby bola schopná odvážneho a slobodného postoja voči okoliu, aby bola schopná zvládať konfrontáciu so svetom, informačné tlaky a nápory moderného sveta.

Slobodné dýchanie

 

  Téma v školskom roku 2014 - 2015 bola:

JOGA a rozvíjanie telesného a duševného potenciálu človeka

myšlienka ako zdroj

telo ako nástroj


metódami modernej integrálnej jogy
podľa jogovej školy Heinza Grilla "Joga z čistoty duše".

Literatúra:

Heinz Grill:

     „Duševná dimenzia jogy"

     „Preduchovnenie tela"

       O joge trochu hlbšie

 

     konasana - široké roztiahnutie

 

      bhujangasana - kobra

Prineste si vlastnú podložku na cvičenie.

Ponúkame Vám rozšírenie množstva jogových cvičení, ale predovšetkým prehĺbime prístup k sebe samému, k širokému aj blízkemu okoliu a k cvikom. Sústredenejšie cvičenia nám poskytnú rozšírenie vedomia a zbieranie skúseností na vyšších úrovniach cvičení.

Joga je estetickým umením, je obrazným vyjadrením vnútorného postoja človeka. Skutočná joga je nebeským kvetom, ktorý smeruje svoje okvetné lístky z nadzmyslovej roviny do vnímateľných pomerov sveta.

Pohyb je prejav života. Telo podlieha zákonom zemskej príťažlivosti, no svetlo nepozná väzbu a závislosť. Prízvuk sa kladie na kvalitu prístupu, rozvoj estetického vnímania, smer nasadenia osobných síl a jasnosť v rozhodnutí.

Cieľom nie je technický perfekcionizmus, ale vnútorný zmysel cvičení a ich reálna symbolika v živote. Táto joga zohľadňuje telesne-duševnú konšteláciu dnešného Európana a vedie k objektívnemu poznaniu.

Integrálna joga v praxi.

Obohacovanie pokladu skúseností, aby mohli vstúpiť nové svetelné kvality:

Náročnejšie ásany –estetický a tvorivo-umelecký prístup

cvičenia oslobodzujúce sily myslenia od dychu

relaxácie s cieľom prehlbovania rozlišovacej schopnosti

koncentrácia, meditácia...

 

na cvičeniach viac rozvíjame:

hlbšie porozumenie sebe samému

rozvíjanie a tríbenie síl duše – myslenie, cítenie a vôľa

pestovanie nových kvalít a síl človeka

diskusie na hlbšie témy jogy štúdium textov