Slnko je stredom slnečnej sústavy tak, ako je srdce stredobodom človeka a sídlom jeho vnútorného Ja.

 

„Slnko je výrazom rozprúďovania éterických síl. Éterické sily sa prejavujú vo formách a javoch myšlienok. Tak ako sa svetlo Slnka rozlieva a žiari až nadol k zemskej sfére, tak prúdia nadol aj najrôznejšie myšlienky a dotknú sa ľudského vedomia. Proces myslenia steká skutočne podobne ako Slnko rozprúďuje svoje svetlo nadol k ľuďom a manifestuje sa ako prvé v éterickej sile srdca.“

Heinz Grill: Tajomstvo podstaty psychických ochorení

 

 

 

„Táto kresba ukazuje slnečné srdce, ako sa utvára z okolia. Pod ním sa zjavuje osamelá matéria vo forme kríža. Matéria je v sebe nehybná a tendenciálne ťažká. V Slnku vyjadrujú vzostupné línie duševnú tendenciu priniesť v ústrety kozmu tie najjemnejšie sily éteru, ktoré napokon môžu pre budúcnosť vyprúdiť ako životaplné, podnetné a inšpiratívne entity.“

Heinz Grill: Duševná dimenzia jogy

 

 

„Je dôležité, byť si v živote vedomý tvorivej sily. Tvorivá dimenzia v človeku spočíva v jeho rozvinutom Ja.“

Heinz Grill: Nová jogová vôľa

„Bytosť Ja je tvorivou jednotou. Ja musí tvoriť, musí kreovať, musí sa stať živé, aby z tohto tvorenia napokon prijalo odpoveď ducha. . . . Ak by chýbala táto utvárajúca a kreatívna činnosť, tak by časť kresťanskej ľudskosti nevstúpilo do vnútra človeka.“

Heinz Grill: Syntéza ducha a sveta

 

 

„Keď rozvinieme ciele, ktoré presahujú normálne potreby, ciele, ktoré sú väčšie ako existencia plná potrieb medzi narodením a smrťou, potom vznikne slnečné Ja, ktoré sa prejaví ako cit pre spravodlivosť. Cit pre spravodlivosť, zmysel pre pravdu, vzniká na vlastnom základe vedomého prežívania, pretože stále viac poznávame pravdu, vedomie intenzívnej lásky, lásky a múdrosti, ktoré predsa len presahujú polarity.“

Heinz Grill, Iniciačné školenie, 1.diel

Centrálna pozícia srdca a postoj v živote

 

 

„Ja samotné je zákon a láska.“

Heinz Grill, Iniciačné školenie, 1.diel

Centrálna pozícia srdca a postoj v živote

 

„Budúcnosť si vyžaduje spiritualitu, ktorá nekorešponduje s telom,

ale sa prebúdza z človeka a jeho aktivity v duševných silách.“

Heinz Grill, Iniciačné školenie, 1.diel

Centrálna pozícia srdca a postoj v živote

 

 

 

„Vnútorné centrum by nemalo byť zvonku zatienené, ovplyvnené a utláčané. V Ja je centrum slobody. K znázorneniu centrálneho významu Ja slúži táto skica.“

Heinz Grill, Iniciačné školenie, 1.diel

Centrálna pozícia a postoj v živote

 

 

 

 

Centrum srdca sa rozvíja vo svojej harmónii, ak sa vlastnou, samostatnou aktivitou podarí usporiadať osobné sociálne prostredie a obohatiť ho podľa spirituálnych kritérií.“

Heinz Grill, Duševná dimenzia jogy