„ Ásany - cviky vedomia, duše, dychu a tela.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

pre každého, kto rád chodí do prírody:
Alpinizmus
dobývanie niečoho neosožného
hodnoty v horolezení

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Dielo Heinza Grilla

    Narajana

Literatúra o joge - vydavateľská činnosť

 

nové - pri príležitosti 17. ročníka festivalu Hory a mesto

sme vydali titul:

Alpinizmus, dobývanie niečoho neosožného, hodnoty v horolezení


Diela Heinza Grilla v slovenčine, ktoré vyšli v Narajane:

Preduchovnenie tela 

Duševná dimenzia jogy

Čítanie a utváranie éterických síl

Štyri étery v chlebe    

Orientácia a stanovenie cieľa "Jogy z čistoty duše"

Ánanda - jej význam   

Vzťah medzi učiteľom a žiakom v rámci duševno-duchovného vývoja 

DVD - Aktívne utváranie života a dobre rozvinuté srdce - záznamy zo seminára v máji 2012

  

NARAJANA - Cenník

Nemecké originály kníh a brožúr H. Grilla (prípadne ich preklady do iných jazykov) je možné nájsť na stránkach www.yogabuecher.de alebo http://de.stw-verlag.com. V prípade záujmu sa tieto knihy dajú objednať aj u nás mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Väčšinou sú na sklade na Slovensku.

NARAJANA - vydavateľské plány:

Výživa a dávajúca sila človeka - originál 
Výpisky zo staršieho vydania tejto knihy si môžete prečítať: tu

Šesť cvičení duše - originál

Nová jogová vôľa - originál

Vydavateľská činnosť    <   naspäť

 

Heinz Grill:  Výživa a  dávajúca sila človeka

najnovší vydavateľský zámer

Výživa a dávajúca sila človeka - originál 
Výpisky zo staršieho vydania tejto knihy si môžete prečítať: tu

 

Ako učiteľka jogy, napriek dnes zaužívanému obsahu tohto pojmu, sa cítim skôr ako spolupútnička spolu s ostatnými ľuďmi na ceste jogy, než nejaká učiteľka v tradičnom zmysle, ktorá sa niečo naučí, vie to a potom z tejto pozície to učí a pristupuje k ľuďom akoby bola niečím viac, niečím lepším. Cítim sa byť celkom obyčajným človekom kráčajúcim po ceste vývoja, tak ako všetci ostatní. S týmto postojom som svoje pôsobenie v roku 1993 začínala a nikdy som ho neopustila.

V tejto svojej životnej úlohe mám v úmysle predkladať svetu plnosť jogy v jej vývine, v jej celistvosti, hĺbke a kráse.

Joga je viac ako telesné cvičenie, joga je oveľa viac, než ásana. Chcela by som so svojimi spolupútnikmi zdieľať toto nesmierne bohatstvo jogy.

Pri práci na verejných hodinách jogy používame neprestajne telo. Popri tom sa v každom cviku orientujeme na rozlišovanie toho netelesného od toho telesného. Zaoberáme sa členením svojej bytosti na tie spočiatku tajomné a nepoznané stránky svojej bytosti. Napríklad hneď aj tou prvou netelesnou stránkou človeka, ktorú sa môžeme učiť vnímať a pracovať s ňou, a to sú životné, čiže éterické sily. A práve pri tejto úlohe som objavila drahocennosť knihy Heinza Grilla: Výživa a dávajúca sila človeka.

Očarená éterickým bohatstvom tejto knihy, ktoré sála z každej jej strany, spolu s ďalšími spolupracujúcimi priateľmi predkladáme ju slovenskému čitateľovi. Mimoriadne obohacujúco pôsobí kniha o výžive celkom novým rozmerom chápania najmä pri spoznávaní jednotlivých druhov potravín z pohľadu ich éterických kvalít.

Kniha umožňuje ľahšie členiť vlastné poznávanie, lepšie sa vyznať v dojmoch, ktoré človek získava pri práci v kuchyni, ale aj pri práci napríklad v záhrade a taktiež aj pri cvičení s telom. Čítanie knihy a cvičenie alebo práca podľa nej pomáha rozširovať a diferencovať vnímanie a pozdvihovať ho ďalej k vedomému poznávaniu svetla a jednotlivých éterických síl. Už len keď študujeme túto knihu, zbadáme, že do istého stupňa v našej duši nastáva znovuzrodenie určitých podstatných prvkov v pocitovom organizme.

Práca s touto knihou zapaľuje v človeku rozohrievajúci záujem o hlbšie stránky výživy a o poznávanie sveta okolo seba a aj seba samého. Uskutočňovanie myšlienok z tejto knihy pomáha človeku celkom individuálne začleniť sa nanovo do spoločenstva ľudí, do vzťahov, do súvislostí so svetom, s prírodou a čo je jedinečné aj do súznenia s kozmom. Našim vrúcnym želaním je, aby slnko tejto knihy svietilo na všetkých ľudí.

Knihu Heinza Grilla o výžive považujem za výnimočne cenný príspevok k pozdvihovaniu dnešnej kultúry stravovania. S vďakou sa na neho obraciame za to, že otvára dnešnému človeku novú perspektívu vývinu a to nie len osobného, ale predovšetkým prostredníctvom vývinu jednotlivcov v súčinnosti v pospolitosti aj k vývinu ľudstva ako celku. Kniha je výdatným a výrazným kultúrnym činom pre dnešok, aby vysoké ciele ľudského vývoja mohli byť krok po kroku napĺňané.

Danica Ondrušová

Vydavateľská činnosť < Dielo Heinza Grilla  <naspäť