JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

  Kruh nežnej vône blaženosti

 

 

Na mäkkej zemi učupení
a predsa vzpriamení
stojíme
uprostred svojich časných vzťahov.

Na plochej zemi roztiahnutí do štyroch kútov sveta
ležíme
a z okruhu sa nám do žíl
vlievajú
žiarivé prívaly lásky.

Z prostriedku šíria ľúbeznú vôňu, z ktorej
tryská
obelisk sviežej ratolesti.

Spájajúca plochosť a pôvabná vzpriamenosť
sa stretnú
a pretnú.

Ponad vylievajúce sa prúdenia a
ponad ostrý bod skríženia
sa v teple a svetle do kruhu
rozvíja
krehučký kvietok šťastia,

kruh nežnej vône blaženosti.

- do -