Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

nové:
Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Štúdium jogy

Pozývame Vás

na stretnutie s cvičeniami duše.

Stretávame sa v týchto termínoch:
(môžete si vybrať)

Utorok 9:00 - 11:00 ... štúdium textov

Piatok 16:00 - 16:45 ... mantry a štúdium

Piatok 17:00 - 18:30 ... cvičenia pre dušu

Pripojiť sa môžete kedykoľvek. Ozvite sa nám, ak máte záujem.

Cvičenia sú inšpirované prevažne knihou Heinza Grilla: Übungen für die Seele (preklad knihy je pre prítomných k dispozícii)

a predovšetkým osobnými skúsenosťami zo spoločných cvičení s autorom (od r.1999).

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na otvorené a pravidelné stretávanie pri štúdiu jogy a meditačných a iných cvičeniach duše v Bratislave.

Z túžby po vzájomnosti a po spolupráci už dlhé roky organizujeme stretnutia ľudí, ktorí majú podobnú duchovnú cestu – cestu súčasnej jogy.

Tu sa stretávame všetci ako rovnocenní a zaujímajúci sa spoločne o témy jogy. Našim spoločným úmyslom je, aby sme sa na obsahoch podieľali všetci spoločne, aby sme spolupracovali ako spolupútnici na ceste.

Do otvorenej skupiny sa môžete kedykoľvek pripojiť.

Štúdium a cvičenia duše sú bezplatné.

Miesto: u Ondrušovcov na Koziarke -  KDE to je? 

o mieste, téme a iných otázkach sa môžete informovať: kontakt

 

Cvičením duše budeme vytvárať, doslova budovať duševnú stavbu svojho duševného tela. Podobne ako antický chrám, ktorý musel byť starostlivo a odborne navrhnutý a postavený, a ktorý sprostredkovával spojenie medzi pozemským a duchovným svetom, aj cvičenia duše nám pomáhajú budovať vnútorné duševné telo, ktoré má plniť rovnakú úlohu.

Stručná kronika prebiehajúcich stretnutí

Piatok 1.2.2019 ... Prečo chceme robiť cvičenia pre dušu? ... objektivizácia sakší ... mantra AOUM

Piatok 8.2.2019 ...  mantra AOUM ... prvé kroky koncentrácie  ... verné zmyslové vnímanie a substancia pojmu

Piatok 15.2.2019 ... objektivizácia sakší ... mantra AOUM
... prvé kroky koncentrácie ... verné zmyslové vnímanie a tvorenie myšlienok

Piatok 22.2.2019 ... objektivizácia sakší ... mantra AOUM
... prvé kroky koncentrácie ... pozorovanie plameňa sviečky a odznievajúce obrazy


Malá kronika

Pošas utorkov v r. 2018 -2019 sme študovali antropozofický obraz človeka a sústredili sme sa predovšetkým na cvičenia spoznávania éterického tela.

   

Od utorka 19. apríla 2016 sme otvorili nové študijné stretnutia pre všetkých záujemcov, najmä pre aktívnych a budúcich učiteľov jogy.

Pravidelne každý utorok 10:15 - 11:45

Téma školského roka 2017 - 2018:

Téma školského roka 2016 - 2017:

dimenzia duše človeka a jej prejav prostredníctvom tela

energetické centrá duše - čakry - lotosové kvety

členenie pedagogických prístupov na 7 inšpirovaných prúdov

 

September:

MÚLADHÁRA ČAKRA

prostredníctvom zostavy ásan a rôznych súvisiacich jogových cvičení

mesačná pedagogika

Témy na apríl, máj a jún 2016:

...   joga a jej ciele

...   bytostné články človeka a jednotlivé fázy vykonávania ásany

...   duševná dimenzia jogy, 7 duševných oblastí,

           počas mája: ANAHATA

           počas júna: VIŠUDHA

Štúdium je syntézou ezoterického a exoterického charakteru v pôvodných významoch týchto pojmov, pretože základom je práca s písomnosťami a výpoveďami, ktoré nesú iniciačnú silu a majú zasväcovací charakter. Cesta syntézy v celkom konkrétnych krokoch je cestou uskutočňovania duchovných obsahov až do praktických cvičení, takže sa tieto ezoterické obsahy zviditeľnia prostredníctvom človeka, ktorý ich vyjadrí konkrétne navonok pomocou cvičenia.

Duchovná myšlienka sa intenzívnym zaoberaním vyjadrí až do hmoty, do tela, a tým sa pre každého stane exotericky vnímateľná a viditeľná. Získala tak exoterickú formu. Všetky praktické kroky majú tak isto exoterický charakter. Túto cestu nazývame cesta "zhora nadol".

Malá kronika

Utorky:

19. apríla 2016:   joga, ciele, cesta zhora nadol - na príklade ásan strom (tadásana) a ťava (uštrásana)

26. apríla 2016:   anaháta čakra - na príklade ásany stoj na pleciach (sarvangásana)

3. mája 2016:     anaháta čakra - strom (tadasana) a stoj na prstoch nôh (padanguštásana)

10. mája 2016:   anaháta čakra - anrejov kríž (samdhisthána)

17. mája 2016:   anaháta čakra - stoj na prstoch nôh (padanguštásana)

24. mája 2016:   anaháta čakra - obrazné prežívanie chrbtice (páršva parivrtta trikonásana)

31. mája 2016:   višuddha čakra - ryba (macjásana)

7. júna 2016:      višuddha čakra - ryba (macjásana)

14. júna 2016:    višuddha čakra - ryba (macjásana)

21. júna 2016:    višuddha čakra - polmesiac (aňdžanéjásana)

28. júna 2016:    višuddha a manipúra čakra - polmesiac (aňdžanéjásana)

5. júla 2016:       formovanie ásany s prekračovaním hraníc - polmesiac (aňdžanéjásana)témy - september a október 2015:

Rozvíjanie sily, ktorá nás oslobodzuje od nadvlády animality v nás.

centrovanie

zakladanie myšlienky

individuálne bytie v rámci spoločenstva

Cvičenia jogy pomáhajú vytvárať vnútorné sily osobnosti, aby bola schopná odvážneho a slobodného postoja voči okoliu, aby bola schopná zvládať konfrontáciu so svetom, informačné tlaky a nápory moderného sveta.

Slobodné dýchanie

 

 

ROZVÍJANIE TELESNÉHO A DUŠEVNÉHO POTENCIÁLU ČLOVEKA

DUŠEVNÁ DIMENZIA ČLOVEKA

DUŠEVNÁ DIMENZIA JOGY

rozvíjanie lotosových kvetov - astrálno éterických orgánov duše

ich používanie v našom bežnom živote

prejavy vyšších článkov človeka vo fyzickom tele

práca JA na ostatných článkoch človeka
 

Počas jari a leta 2014 sme študovali:

Téma: ÉTERICKÉ TELO ČLOVEKA, ÉTERICKÉ SILY V PRÍRODE

MYŠLIENKOVÝ PROCES

RE-GENEROVANIE životných síl
metódami modernej integrálnej jogy
podľa jogovej školy Heinza Grilla "Joga z čistoty duše".

Pravidelne každý piatok 10:00 - 11:30 (od 25.4.2014)

Literatúra:

Heinz Grill:

"Štyri étery v chlebe"

"Výživa a dávajúca sila človeka" - poznámky zo staršieho vydania knihy

„Bytostné tajomstvo psychických ochorení"
     časť „Éterické telo" (s. 96 – 126)
     časť „Pečeň" (s. 273 – 310)

"Das Licht und die Seele beim Bergsteigen"

Ernst Marti:

"Die vier Äther: Zu Rudolf Steiners Ätherlehre. Elemente - Äther - Bildekräfte" - preložené do slovenčiny

Počas školského roka 2013 - 2014:

Téma:   JOGA A TVORIVÉ SILY ČLOVEKA

Zdravé uplatnenie tvorivých síl človeka

4 základné formy dychu a sociálne kroky vyplývajúce z ich používania

Počas školského roka 2013 – 2014 sme sa v štúdiu Joga Narajana zaoberali štúdiom tvorivých síl človeka. V postupnosti systematického štúdia sme teoretické poznatky poznávali predovšetkým v každodennej praxi ásan a v ďalších cvičeniach, cvičeniach duše v nasledovnej štruktúre:

SRDCE         stred      tvorivé sily – cez predstavy            sociálny proces

                                 Ja

OBLIČKY     priestor    tvorivé sily – do priestoru, vzťahy rozvoj vnímania citom

                                 Astrálne telo

PEČEŇ        čas          tvorivé sily – časová dimenzia        myšlienkový proces

                                Éterické telo

PĽÚCA       pokoj        tvorivé sily – do zmyslov             zmyslový proces – ticho, obeť ega

                                Fyzické telo

Literatúra:

Heinz Grill: „Bytostné tajomstvo psychických ochorení"