Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

nové:
Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

O nás

Cvičenia vedú:

Danica Ondrušová

Od r.1993 certifikovaná učiteľka jogy SAJ, cvičiteľka Jogovej spoločnosti
Absolventka metodického školenia Iyengarovej jogy (1993)

Absolventka trojročného integrálneho štúdia v Západnej Európe u H.Grilla (1999-2002)
Štúdium pokračuje naďalej štúdiom ásan, nových spôsobov vedenia cvičení a pravidelným školením duchovného vnímania - u Heinza Grilla.

Ivo Ondruš

Absolvent trojročného integrálneho štúdia v Západnej Európe u H.Grilla (1999-2002)
Štúdium pokračuje naďalej štúdiom ásan, nových spôsobov vedenia cvičení a pravidelným školením duchovného vnímania - u Heinza Grilla.

Obaja sme absolvovali trojročnú Školu angelológie Emila Páleša - vedy o synchronicite a periodicite sociálnych a prírodných javov (2005-2007).

Pred rokom 1993 sme sa zoznamovali s jogou prostredníctvom štúdia kníh Květoslava Minaříka, Eduarda Tomáša, Míly Tomášovej a iných.

V roku 1993 sme sa po prvýkrát zoznámili prostredníctvom Janka Karasa s európskou jogou Heinza Grilla a na jeho podnety aj s antropozofiou Rudolfa Steinera. Od tých čias čerpáme predovšetkým z inšpiratívnych prameňov Heinza Grilla. Knihy Rudolfa Steinera a ďalších antropozofických autorov, ktoré Heinz Grill odporúča, nám neprestajne pomáhajú dotvárať si obrazy a porozumenie o človeku, o vesmíre, o fyzickom aj duchovnom svete. 

Ľubica Ondrušová

Našim úmyslom je šíriť jogu, ktorá je súčasná a obsahovo vhodná pre ľudí strednej Európy.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Preto Joga Narajana nie je školou v tradičnom zmysle, ale je to štúdio, kde neexistujú v skutočnosti funkcie učiteľa a žiaka. Stretávame sa ako seberovní partneri a spolupútnici v rytmickom spolupôsobení. Našou úlohou je odborné vedenie spoločných stretnutí, kde spoločne cvičíme, študujeme, meditujeme ...

 

  

   

 

Obrázok znázorňuje vývin vzťahu. Vzťah človeka k človeku, vzťah človeka k sebe samému, vzťah človeka ku svetu, by nemal ostať úzko lineárny. Hodnoty je možné vo vzťahoch plodne rozširovať. Jednoduchá strohá línia sa tým rozšíri do obopínajúceho, celistvého kruhu.

Avšak medziľudské stretnutie nemusí byť uzavreté. Otvárajú sa v ňom nové možnosti vývoja a vzostupu pre všetkých zúčastnených. Ku kruhu sa teda pridávajú ďalšie a ďalšie nové kruhy, nové stretnutia, nové možnosti.

Keď sa človek snaží o vzájomné vnímanie a poznanie, vydobije si priestorovú, plastickú hĺbku poznania seba samého, sveta a blížnych, ako je to znázornené plasticitou na poslednom náčrte.

Náčrt a myšlienky pochádzajú z knižky Heinza Grilla: Vzťah učiteľa a žiaka v rámci duševno-duchovného vývoja.

Kontakt

NARAJANA – štúdio jogy

mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel: 0905 273 585 a 0905 883 190

Joga pre tehotné: 0908 497 587

Na Facebooku nás nájdete pod menom Joga Narajana.

 

Štúdio jogy Narajana

  Joga Narajana 

Priestorovo sa štúdio jogy Narajana neobmedzuje iba na jedno miesto. Je rozprestreté na niekoľkých miestach po Bratislave, prichádza k Vám v ústrety, do blízkosti miesta Vášho bydliska alebo do blízkosti Vášho zamestnania, alebo priamo na Vaše pracovisko, alebo individuálne do pohodlia Vášho domova.

  Joga v Bratislave - Staré mesto

  Joga v Bratislave - Ružinov

  Joga v Bratislave - Nové mesto

  Joga v Bratislave - v Rači a v Krasňanoch

  Joga v Bratislave - v Petržalke

   Joga vo Vajnoroch

 

Našim úmyslom je šíriť jogu, ktorá je súčasná a obsahovo vhodná pre ľudí strednej Európy.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Preto Joga Narajana nie je školou v tradičnom zmysle, ale je to štúdio, kde sa stretávame ako seberovní partneri a spolupútnici. Našou úlohou je vedenie spoločných stretnutí, kde spoločne cvičíme, študujeme, meditujeme ...