„ JOGA je vyjadrením vnútorného postoja duše navonok pomocou tela.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

semináre  <  späť

JOGA  a dávajúca sila človeka

Termín:  11. - 12. apríl 2016
             sobota 9:00 - 13:00
             nedeľa 9:00 - 11:00

Miesto: Koziarka - KDE to je? 

Cena:   20 € na účet č. 1125907508/8410 alebo osobne pri platbe do stredy 8.6.2016
            25 € pri platbe na mieste.

V cene je poplatok za vedenie seminára, všetky suroviny na chlieb, inštruktáž k pečeniu a malé občerstvenie s ochutnávkou chleba.

Z čerstvo namletého obilia si účastníci napečú vlastný chlieb.

O minulých seminároch s pečením chleba si môžete prečítať tu:

O novom druhu chleba si môžete prečítať tu:

Budovanie éterických životých síl môže nastať iba vtedy, keď sa vytvorí správne odpútanie.

Z obsahu:
Súvislosť vývoja vedomia človeka a vývoja spracovania obilnín pre výživu človeka v priebehu dejín.
Formotvorné sily obilia - 4 základné druhy obilia,
                                     4 druhy fotmotvorných síl v obilí a v človeku,
                                     4 druhy síl pri akejkoľvek práci,
                                     4 druhy síl pri vykonávaní ásany, 
                                     4 druhy síl v živote rastlín, obilnín,
                                     4 druhy síl pri pečení chleba.

V sobotu

9:00 - myšlienková príprava
           cvičenie ásan
           mantra
           meditácia      

12:00 – zarobenie cesta

V nedeľu

9:00 – 11:00 počas pečenia:
                     štúdium textu
                     meditácia
                     cvičenia ásan na zvolenú tému - 4 druhy éterických síl

semináre  <  späť