Literatúra

Heinz Grill:
   Štyri étery v chlebe
   Výživa a dávajúca sila človeka
   Bytostné tajomstvo duše
   Čítanie a utváranie éterických síl
   Liečivá sila duše
   Nová jogová vôľa
   Duševná dimenzia jogy
   Preduchovnenie tela

Rudolf Steiner:
   Človek a vesmírne slovo
   Tajná veda v náčrte
   Základy pre rozšírenie lekárskeho umenia
   Okultný vývoj človeka

Ernst Marti:
   Štyri étery
 

Priebeh stretnutia:

Uvedenie do témy v prvý deň seminára.

Deň vody   ...  Deň zeme    ...   Deň vzduchu    ...   Deň ohňa

Záverečný deň - štúdium zákonitostí sústavy životných síl (éterického tela)