„ Ásany - cviky vedomia, duše, dychu a tela.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

pre každého, kto rád chodí do prírody:
Alpinizmus
dobývanie niečoho neosožného
hodnoty v horolezení

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Sviečka - stoj na pleciach - sarvangasana

     

       

 

Postupom času tu budeme uverejňovať ďalej a ďalej nové myšlienky v súlade s priebehom aktuálne bežiacich jesenných kurzov v r. 2017.

Ponúkame brožúru o stoji na hlave a o stoji na pleciach - sviečke.