Ásany

           

  Telesné cviky jogy - ásany

usporiadané podľa hľadiska fyzického tela:
(+ zdravotné účinky ásan na fyzické telo)

          ásany v stoji
          ásany v sede
          ásany v ľahu
          obrátené ásany
          predklonové ásany
          záklonové ásany
          výkrutové ásany
          rovnovážne ásany
          úklonové ásany

usporiadané podľa hľadiska duševnej dimenzie:

          muladhara čakra
          svadhistana čakra
          manipura čakra
          anahata čakra
          višudha čakra
          adžňa čakra
          sahasrara čakra

 zostavy ásan - na samostatné cvičenie

 

Ásana

Heinz Grill

Život vnímavého cítenia,
bdelá hľadiaca imaginácia
zažíva sa v prežívaní telesnej formy.

V cítiacom hlbokom zmysle,
v dotknutí inšpiráciou
prežíva sa duša zjednocujúc
v nadobudnutí harmónie.

Slobodné prežívanie svetla myšlienok
a mlčiace pokojné odovzdanie sa
je teraz oboje dané,
pre žitie lásky v tele.

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne.

O joge <   späť

Trojuholník - trikonasana

 

       

 

Postupom času tu budeme uverejňovať ďalej a ďalej nové myšlienky v súlade s priebehom aktuálne bežiacich jarných kurzov v r. 2018.

  

Pluh - halasana

   

       

Postupom času tu budeme uverejňovať ďalej a ďalej nové myšlienky v súlade s priebehom aktuálne bežiacich jarných kurzov v r. 2018.

Sviečka - stoj na pleciach - sarvangasana

     

       

Ponúkame brožúru o stoji na hlave a o stoji na pleciach - sviečke.

Široké roztiahnutie -konásana

O ďalších terapeutických súvislostiach si môžete prečítať v kapitole Joga a rakovina.