Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

nové:
Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Cvičenia duše

  Cvičenia duše

     slobodné dýchanie

     koncentrácia a meditácia

     sily múdrosti vo stvorení

     čítanie

     pravý úsudok

     spätný priebeh

     výchova myslenia

     výchova vnímania citom - neue Yogaempfindung

     spievanie mantier

     vnímanie s rozšíreným vedomím

     meditácie X (chí)

 

Cvičeniami duše budeme vytvárať, doslova budovať duševnú stavbu svojho duševného tela. Podobne ako antický chrám, ktorý musel byť starostlivo a odborne navrhnutý a postavený, a ktorý sprostredkovával spojenie medzi pozemským a duchovným svetom, aj cvičenia duše nám pomáhajú budovať vnútorné duševné telo, ktoré má plniť rovnakú úlohu.

Informácie o pravidelných stretnutiach s cvičeniami duše: TU

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne.

Túto stránku postupne dopĺňame článkami, návodmi, popismi cvičení. 

 O joge  <   späť

           

    

      

 

       

    

    

Predstavme si ...

1. cvičenie - kamenná soľ - predsatviteľ minerálnej ríše

V duchu si predstavme priestorovú kocku, celkom ako ideu, ako nehmotnú ideálnu predstavu kocky, ako myšlienku kubickej kryštalickej štruktúry v obraze..

2. cvičenie

Predstavme si, ako sa v priestore okolo myslenej kocky nachádzajú anióny chlóru (Cl) a katióny sodíka (Na). Kubická štruktúra ich pritiahne k sebe, do seba a podľa poriadku usporiada. Vznikne kubická kryštalická mriežka chloridu soľného - kuchynská soľ.

3. cvičenie predstavivosti môžeme venovať rastline:

Predstavme si formu nejakej konkrétnej rastliny. Najlepšie, ak ju máme pred sebou, dobre a verne ju vnímame a v ďalšom kroku si ju predstavujeme a udržiavame určitú dobu (napr. 2 minúty) v koncentrácii. Ako príklad sme zvolili SNEŽIENKU. Predstavujme si iba formu. Bez farieb, bez toho, že by sme uvažovali z akých látok pozostáva hmota snežienky. Môže to byť predstava priestorová alebo podobná kresbe na papieri.

4. cvičenie:

Minule sme si predstavovali FORMU snežienky. Naplňme ju dnes OBSAHom - hmotou - všetkými materiálnymi látkami, ktoré každá snežienka obsahuje. Uvedomme si, že bez hmotných súčastí by forma bola neviditeľná, pre zmysly nevnímateľná.

Predstavme si teraz teda formu naplnenú hmotným obsahom so všetkými zmyslovými kvalitami.

 

Cvičenia tu postupom času dopĺňame.

Začíname od celkom jednoduchých cvičení a možno bude prekvapivé, kam nás to až dovedie v tomto predveľkonočnom čase.

O tom, prečo cvičíme práve tieto cvičenia si môžete prečítať tu.