Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Cvičenia duše

  Cvičenia duše

     slobodné dýchanie

     koncentrácia a meditácia

     sily múdrosti vo stvorení

     čítanie

     pravý úsudok

     spätný priebeh

     výchova myslenia

     výchova vnímania citom - neue Yogaempfindung

     spievanie mantier

     vnímanie s rozšíreným vedomím

     meditácie X (chí)

     vedomý vzťah k zlu

Cvičeniami duše vytvárame, doslova budujeme duševnú stavbu svojho duševného tela. Podobne ako antický chrám, ktorý musel byť starostlivo a odborne navrhnutý a postavený, a ktorý sprostredkovával spojenie medzi pozemským a duchovným svetom, aj cvičenia duše nám pomáhajú budovať vnútorné duševné telo, ktoré má plniť rovnakú úlohu.

Informácie o pravidelných stretnutiach s cvičeniami duše: TU

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne.

Túto stránku postupne dopĺňame článkami, návodmi, popismi cvičení. 

 O joge  <   späť

           

    

      

 

       

    

    

Spätné premietanie kolobehu roka pomocou 12 charakteristík zvieratníka

narodenie dieťaťa Ježiša

zostup bytosti Krista na Zem 12-timi sférami zvieratníka - 13 svätých nocí

prechod človeka cez 12 sfér zvieratníka - objektivizácia, odpútanie 

výstup od pozemského Ja cez vyššie Ja nad sféru zvieratníka k zážitku prevého Ja: "Nie ja, ale Kristus vo mne." 

vstup bytosti Krista do tela Ježiša pri krste Jánovom

1. svätá noc - Narodenie Ježiša

ryby (25.12.) - sféra ľudská - rozprávka: Malá morská panna

2. svätá noc

vodnár (26.12.) - sféra anjelov - rozprávka: Locika

3. svätá noc

kozorožec (27.12.) - sféra archanjelov - rozprávka: Žabí princ a železný Henry

4. svätá noc

strelec (28.12.) - sféra archeov - rozprávka: Osud

5. svätá noc

škorpión (29.12.) - sféra duchov formy - rozprávka: Slávik

6. svätá noc

váhy (30.12.) - sféra duchov pohybu - rozprávka: Myší kožúšok

7. svätá noc

panna (31.12.) - sféra duchov múdrosti - rozprávka: Princezna na hrášku

8. svätá noc

lev (1.1.) - sféra trónov - rozprávka: Pyšný kráľ

9. svätá noc

rak (2.1.) - sféra cherubínov - rozprávka: Sladká kaša

10. svätá noc

blíženci (3.1.) - sféra serafínov - rozprávka: Udatný karajčír

11. svätá noc

býk (4.1.) - sféra Ducha svätého - rozprávka: O zlatej rybke

12. svätá noc

baran (5.1.) - sféra Syna - rozprávka: O nebojácnom princovi

13. svätá noc

Zrodenie Krista (6.1.)

 

späť