Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

nové:
Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Cvičenia duše

  Cvičenia duše

     slobodné dýchanie

     koncentrácia a meditácia

     sily múdrosti vo stvorení

     čítanie

     pravý úsudok

     spätný priebeh

     výchova myslenia

     výchova vnímania citom - neue Yogaempfindung

     spievanie mantier

     vnímanie s rozšíreným vedomím

     meditácie X (chí)

 

Cvičeniami duše budeme vytvárať, doslova budovať duševnú stavbu svojho duševného tela. Podobne ako antický chrám, ktorý musel byť starostlivo a odborne navrhnutý a postavený, a ktorý sprostredkovával spojenie medzi pozemským a duchovným svetom, aj cvičenia duše nám pomáhajú budovať vnútorné duševné telo, ktoré má plniť rovnakú úlohu.

Informácie o pravidelných stretnutiach s cvičeniami duše: TU

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne.

Túto stránku postupne dopĺňame článkami, návodmi, popismi cvičení. 

 O joge  <   späť

           

    

      

 

       

    

    

Meditácie X (chí)

Pokyny k meditácii sa k nám môžu dostať z mnohých smerov. Znamená to, pravdepodobne, že mnohí tušia, že človek musí posilňovať svoju vnútornú silu, ak má pokračovať v smere vývoja a nepodľahnúť ľahko útočiacim zvodom stagnácie alebo snívaniu o návrate do minulosti.

Ponúkajú sa nám metódy orientované vyslovene na praktický život a jeho povrchné zlepšenie, avšak chýba im hĺbka životnej reality. Prichádzajú väčšinou z Ameriky alebo všeobecne zo západnej modernej kultúry. Na druhej strane metódam prichádzajúcim z východnej duchovnosti chýba silná vôľa smerujúca k Zemi. Možno sa objavujú aj duchovné prúdy spájajúce poznanie ducha s činorodou prácou, ale tu musíme skúmať, či neostali v pôsobnosti síl minulosti, metódy, ktoré ustrnuli vo vývoji.

Kto pociťuje potrebu meditatívnej činnosti, ktorá je primeraná dnešnej dobe, ktorá smeruje k poznaniu hlbín, výšok i šírok sveta a ľudskej duše v spojení s živou aktivitou vo svete, túži vyvarovať sa jednostrannosti Západu aj Východu a túži po vývoji smerom do budúcnosti, tomu sú venované cvičenia a meditačné postupy uverejené na týchto stránkach.

+
+ - + - +
+
+
+

 

Niekoľko úvodných cvičení

Cvičenia rozvíjajúce a premieňajúce 

       myslenie

       cítenie

       vôľu

Niekoľko poznámok na záver

cvičenia postupne dopĺňame (počas 1. polroka 2020)

O joge  <  Cvičenia duše  <  späť