„ Prízvuk sa kladie na kvalitu prístupu, rozvoj estetického vnímania, smer nasadenia osobných síl a jasnosť v rozhodnutí.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Cvičenia jogy

Rozvíjanie vnímania citom
pomocou telesných cvikov jogy - ásan

Zostava - jar 2014:

Tak ako sa na jar v silnejúcich prílivoch slnka rozvíjajú puky kvietkov, rozvíjame aj my na cvičeniach jogy ďalej tému cítenia.

Rozvíjanie citových vnemov a sociálnych schopností pomocou tela cestou zhora nadol:

1. Rozvinutie zmyslu pre pravú pozornosť a pozorovanie

2. Rozvinutie zmyslu pre podstatu energie slobodnej od tela v porovnaní k energii viazanej na telo

3. Rozvinutie zmyslu pre jedinečnosť a nedotknutelnosť Ja vo vzťahu k prirodzenosti tela a jeho energiám

4. Rozvinutie zmyslu pre tri hlavné smery pohybu chrbtice

Literatúra:

Heinz Grill:

Bytostné tajomstvo psychických ochorení"
     časť „Astrálne telo" (s. 47 – 95)
     časť „Obličky" (s. 210 – 272)

Nová jogová vôľa a jej terapeutické použitie"
     časť "Štyri základné formy dychu a sociálne kroky vyplývajúce z ich používania" (s. 74 - 106)
     časť „Rozvíjanie citových vnemov a sociálnych schopností pomocou tela" (s. 146 – 458)

Duševná dimenzia jogy"

Preduchovnenie tela"

Zostava - zima 2014:

Široký kruh

Drep

Trojuholník - cvičenie podľa éterických zákonitostí

Cvičenie diaľavy, slobodný priestor

Senzibilizácia pohybu

Joga mudra

Anantásana

Ryba

Polovičný luk

Široké roztiahnutie

Kobra

Cit pre formy

Trojuholník stranou

Kôň

Sed blaženosti

Mantry

OM

Tvam eva mata

Jamuna tira vihari

Sita Ram

Vande sat-čitt-ánanda

       

       

       

       

       

O joge  Zostavy ásan <  späť

Zostava – Vôľa a vnútorná sila človeka

december 2012

 

Zostava sa začína mantrickým 7-členným cvičením o vývoji rastliny a človeka:

Počiatok

spočíva v pripravenosti

k čistote kvetu rásť,

ktorý doširoka svetlu sa otvára,

naspäť do stredu vracia sa

v uznaní

a odovzdanosti.

Prvá ásana pripraví prvú koncentráciu a zvnútornenie v srdci: 

1.  Strom

 

Je to skutočne mier, ktorý sa v ľúbeznom orgáne srdca pomocou jemného kvietku poznania prebúdza cez temnotu, tak čisto, radostne a bohato, ako vianočná ruža zvestuje v neskorých zimných mesiacoch to mimozemské v tom pozemskom, nekonečné v konečnom a nepremenné v premenlivom.

Centrum sa posunie nadol do sveta substanciálnych éterických síl vo dvoch ásanách - predklonovej a záklonovej.

2.  Predklon v stoji

Oblasť krížovej kosti spája pocity z nôh s cítením vytekania pozdĺž chrbta, akoby vychádzania von zo seba.

 

3.  Malý mostík

Most spája dva brehy.

Nanovo sa pozornosť sústredí v centre srdca, z ktorého tryskajú éterické sily nahor a vynášajú telo do výšky:

4.  Sviečka

Človek sa stáva tichým kvetom.

5Trojuholník v ľahu na boku

 

3 smery predĺžené do nekonečna - centrovanie vôle a vedomé rozloženie napätí a uvoľnení.

 

6.  Ryba

 

Diferencované myslenie a diferencované konanie, vôľa.

Obraz ticha pri otvorení v prítomnosti tu a teraz.

 

7.  Široké roztiahnutie

Kolobeh vody v prírode – obraz prúdenia a sústredenia vnútorných síl.

 

8Kobra

Nesmrteľný život je duchovný život a má svoju existenciu v duši, ktorá žije v skrytosti všetkých foriem. Forma tvorí iba určitý druh škrupiny alebo materiálneho nositeľa pre vnútornú transcendentnú dimenziu duše. Telo je stvorené z múdrosti a tvorivej sily, ktorá prúdi zo zdroja, ktorá nie je očiam viditeľná. 

9.  Točný sed

Je to celok a súčasne večnosť, čo rodí svoje nespočetné zjavenia vo stvorení. Tak vidíme v prírode jazero a na jeho hladine pláva biely kvet lekna, ktorý sa svojím gestom otvára svetlu. Kvet je zmyslovým obrazom voľne tkajúceho slnečného vedomia a jazero je symbolom hmoty alebo pevnosti tela.

Poslednú ásanu vedieme z prípravnej polohy strom ďalej do pokračovania:

10.  Kôň

Cvičiaci sa vydáva do istého druhu odvahy neistého vystavenia sa, do formy novej rovnováhy, ktorú nachádza vo sfére, ktorá skoro citeľne spočíva vzdialená od všetkých pozemských istôt.

 

Zostava sa ukončí mantrickým cvičením:

Z radosti a žiaľu

sa tvorí nový stred

v tichu myšlienok

a v odovzdanosti.

Texty sú vybraté z kníh Heinza Grilla: "Duševná dimenzia jogy" a "Preduchovnenie telesnosti".

O joge  Zostavy ásan <  späť

Zostava "TOČNÝ SED"

 

1. Kozmická modlitba

2. Poloha hlava - koleno v stoji, pokračovať v polmesiaci, na obe strany

3. Stoj na hlave, len krátka výdrž, potom variácia: jednu nohu spustiť striedavo viackrát, zakaždým vo variácii pätnásť sekúnd výdrž

4. Stoj na pleciach (sarvangásana)

5. Koleso (čakrásana), dvihnúť hore zo zeme

6. Kliešte (paščimottanásana)

7. Polmesiac (aňdžánéjásana)

8. Kobylka (šalabhásana)

9. Točný sed, ak je možné, viaceré variácie

10. Bezstarostná tvár (gomukhásana)

11. Ľah na chrbte, rukami dosahovať hodne rýchlo dvíhajúce sa nohy, päťkrát

12. Luk (dhanurásana)

Varianta pre tehotné ženy

Varianta pre začiatočníkov - pod obrázkom:

 

1. Kozmická modlitba

2. Poloha hlava - koleno v stoji, pokračovať v polmesiaci, na obe strany

3. Stoj na hlave, s nohami ponechanými na zemi a variácia: jednu nohu dvíhať striedavo viackrát, zakaždým vo variácii krátka výdrž

4. Stoj na pleciach (sarvangásana) alebo mostík (setu bandhasana)

5. Ryba (macjásana), dvihnúť hore zo zeme alebo aj zo sedu

6. Kliešte (paščimottanásana)

7. Polmesiac (aňdžánéjásana)

POLMESIAC(aňdžanejasana) - - odpútanie a nový začiatok
nátlaky sa uvoľnia, ak konáme z vedomia a s vnímaním
striedavá hra dvoch prvkov:
   odpútanie a
   vynaloženie nových síl po novom

8. Kobylka (šalabhásana) polovičná

9. Točný sed, ak je možné, viaceré variácie

10. Bezstarostná tvár (gomukhásana)

11. Ľah na chrbte, rukami dosahovať hodne rýchlo dvíhajúce sa nohy, päťkrát

12. Luk (dhanurásana)

 

 

Varianta pre tehotné ženy:

1. Kozmická modlitba

2. Poloha hlava - koleno v stoji, pokračovať v polmesiaci

  

mačací dych a ďalšie rozcvičovacie varianty:

  

3. Stoj na hlave, s nohami ponechanými na zemi a variácia: jednu nohu dvíhať striedavo viackrát, zakaždým vo variácii krátka výdrž

  

kolíska

4. Stoj na pleciach (sarvangásana) alebo mostík (setu bandhasana)

  

5. Ryba (macjásana), dvihnúť hore zo zeme alebo aj zo sedu

6. Kliešte (paščimottanásana) alebo široké roztiahnutie (konasana)

  

uvoľnenie panvy

7. Polmesiac (aňdžánéjásana)

8. Točný sed, ak je možné, viaceré variácie

  

10. Bezstarostná tvár (gomukhásana)

10. Trojuholník (trikonásana)

11. Trojuholník stranou (parsva trikonásana)

  

Základná zostava s hlbokým meditačným textom je uverejnená
v knihe Heinza Grilla "Preduchovnenie tela".
Myšlienkové obrazy a aj spôsob vykonávania ásan je možné študovať
v knihe Heinza Grilla " Duševná dimenzia jogy".
Ásany stoj na hlave a stoj na pleciach si môžete podrobne naštudovať
podľa brožúrky "Stoj na hlave a stoj na pleciach" z vydavateľstva Narajana.

 

    O joge  Zostavy ásan <  späť

Zostava ásan s účinkami na hormonálny systém

Kľúčovou polohou tejto zostavy je točný sed, ktorý prostredníctvom centralizácie síl hlavy predovšetkým aktivizuje hypofýzu, a tým spôsobuje účinky na zdravie. Hypofýza svojou činnosťou, produkciou hormónov, ďalej pmocou nich pôsobí na všetky ďalšie žľazy s vnútornou sekréciou (štítna žľaza, príštitné telieska, nadobličky, pohlavné orgány...). Všetky ostatné ásany dopĺňajú a podporujú pôsobenie točného sedu na tvorbu a harmonizáciu hormónov. Každá ásana svojim špecifickým spôsobom vplýva na konkrétne žľazy s vnútornou sekréciou.

Zostava ásan najlepšie pôsobí, ak sa cvičí pravidelne, rytmicky niekoľkokrát do týždňa. Zostava je praktickým príkladom cesty zhora nadol, teda pôsobenia vyšších článkov človeka na tie nižšie - až napokon na telo.

Podrobnejšie návody na fyzické vykonávanie cvikov s veľkým množstvom farebných obrázkov, aj s duševnými obrazmi ásan nájdete napríklad v knihách H.Grilla: "Duševná dimenzia jogy" alebo "Preduchovnenie tela".

Pred začiatkom zostavy je vhodné vykonať rytmicky niekoľko cyklov Pozdravu slnku, ktorý prečistí hlavné cievy lymfatického systému, rozprúdi pohyb tekutín a energií v celom tele, prekrví svaly a podnieti činnosť celého endokrinného systému.

Ak si chcete lepšie pozrieť obrázok, kliknite naň, zväčší sa. 

            

Hlboký predklon v stoji na začiatku zostavy s jeho intenzívnym natiahnutím poslúži tomu, kto ustráchane lipne na tele s jeho pocitmi a myšlienkami, ako skutočný upokojujúci a uvoľňujúci prostriedok.

Poloha polmesiac v stoji nás naučí, ako môžeme byť v skutočnosti so svojím duševným životom slobodní od tela a pomáha nám prekonať bojazlivosť depresívneho ladenia.

Váha bokom prináša osvieženie pre aktívny stred orgánov látkovej výmeny tvoriacich teplo a pre silu pnutia v chrbtici. Prostredníctvom výkrutu v driekovej a panvovej oblasti vzniká príjemná kontrakcia vo svaloch, ktoré pôsobia na celkový tonus tela a ďalej podporuje silu žalúdka a pankreasu. Poloha spôsobuje utíšenie a prináša mier do stavov nepokoja a vegetatívnych porúch vo forme podráždenosti, preťaženia nervov a ľahkých zápalov. Je obrazom mlčania nepokojnej žiadostivosti.

                  

Sviečka a ryba podporia zníženú činnosť štítnej žľazy. V polohe sviečka sa tvoria nové životné sily a rozprúďujú sa do celého človeka, tryskajú zo srdca nahor a prekonávajú sily tiaže. Pre nervóznych, rozptýlených a nepokojných ľudí je liečivým prostriedkom poskytujúcim pokoj a zvnútornenie v strede bytosti.

Ryba je jedným z najlepších cvikov na posilnenie dýchania v harmonizácii s krvným obehom. Poloha svojim starostlivým rozložením napätí v chrbtici a uvoľnením na jednej strane celých nôh, brucha a na druhej strane oblasti pliec, šije a hlavy, nás uvoľňuje z úzkostí a melanchólií, podporuje zdravie kostnej drene a priaznivo ovplyvňuje oxidačné procesy vo svaloch.

       

V oboch polohách, kliešte 1-nohé a kliešte s výkrutom, dostanú jednotlivé stavce intenzívnym ťahom dopredu viac priestoru a odľahčia sa tým platničky ako aj korene nervov. Je tu zintenzívnená činnosť pankreasu a ďalších vnútorných orgánov ako pečeň, slezina a obličky. Aktívny výkon z dynamického slnečného pletiva pôsobí stabilizujúc a dynamizujúc, energetizujúc, omladzujúc a ozdravujúc na nervový systém. U žien sa aktivuje činnosť vaječníkov a upravuje sa menštruácia.

V polohe kliešte s výkrutom pristupuje k ďalekému naťahovaniu ešte jemnocitné otvorenie nahor. Celé telo sa tiahne v napätí a rozpínaní pozdĺž zeme a súčasne pohľad smeruje nahor k nebu. Kontrakcia v spodnej časti chrbtice umožní svojrázne prežívanie a otvorenie celkom nových pohľadov a priestorov.

               

V polohe polmesiac sa človek vydáva do postoja zostúpením panvy do blízkosti zeme. Postoj sa začína stále mäkšie približovať k zemi, zatiaľ čo plecia a horné partie trupu ostanú uvoľnené. Natiahnutie nemá byť príliš silné alebo násilné, pretože má charakter pokojnej, takmer étericky tiahnutej dynamiky. Čím odpútanejšie sa rozvinie uvoľnenie v pleciach, tým ľahšie nastane prehnutie v hrudnej chrbtici. Poloha je liečivá pri strachu, ktorý spočíva v pocitoch oddelenosti a úzkosti, pri strachu, ktorý je spôsobený slabosťou vo vzťahoch a keď myslenie ako aj cítenie svojou chýbajúcou silou málo prispieva k správnej orientácii človeka navonok.

                

Kobylka harmonizuje energiu sleziny, pankreasu a nadobličiek. Svoju znamenitú liečivú hodnotu má z toho, že sa cvičiaci učí cítiť sa slobodným od minulosti. Tento uvedomovací proces v obraze cviku môže uvoľniť prvú slobodu a nezávislosť vedomia. Kobylka má vysokú vnútornú hodnotu a necháva myšlienkový život slobodnejšie plynúť.

Točný sed podnieti sily hlavy, hypotalamu a hypofýzy. Po tom, čo telo dospelo po pohybe celkom na koniec, spočíva oblasť hlavy s konkrétnymi myšlienkami ticho nad uzavretou formou tela. Myšlienka ostáva vždy široká, voľná, konkrétna a koncentrovaná. Točný sed je liečivý prostriedok pre všetkých ľudí, ktorí sú oslabení vo vegetatívnom nervovom systéme, a ktorí trpia strachmi. Človek sa tu učí poznávať podstatu myšlienky a jej pôsobenie na hormonálny systém počnúc hypofýzou v hlave s jej riadiacou funkciou vzhľadom na všetky ostatné žľazy s vnútornou sekréciou.

Pri vykonávaní polohy luk si máme byť vedomí centrálneho a odstredivého, z vnútra von vznikajúceho pohybu zo slnečného pletiva a ostatné časti tela, predovšetkým šija a plecia máme ponechať uvoľnené. Súčasne je tiež liečivý obraz polohy. Vzrastajúca odstredivá dynamika z chrbtice ako stredu, poskytuje podivuhodnú koncentráciu v živote vôle a činov. Luk je tiež liečivý pri poruchách spánku, ktoré pochádzajú z nepokojného, roztriešťujúceho vyčerpania vôle osobnosti.

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne. Na individuálnych hodinách môžeme vypracovať zostavu ajur-ásan špeciálne pre Vás.

Podrobnejšie návody na fyzické vykonávanie cvikov s veľkým množstvom farebných obrázkov, aj s duševnými obrazmi ásan nájdete napríklad v knihách H.Grilla: "Duševná dimenzia jogy" alebo "Preduchovnenie tela".

 O joge zostavy ásan  <   späť

O joge <  zostavy ásan  <   späť

Orgánové hodiny - ásany

Ponúkame Vám na cvičenie ajur-ásany s uplatnením novej jogovej vôle pomocou telesných cvikov, ktoré sú vedené z nových imaginatívnych myšlienok Heinza Grilla, teda zhora nadol, priaznivo smerom k telu. Cvičením v prvom rade upravujeme stav meridiánov.

Akým spôsobom nastávajú zdravotné účinky týchto cvikov jogy? Ako vzniká aktivizácia  jednotlivých meridiánov a harmonizácia vonkajšieho a vnútorného stavu človeka?

Telesné cviky jogy - ásany - sú priradené k jednotlivým meridiánom. Môžete ich cvičievať všetky, alebo si vyberať podľa záujmu a potrieb iba niektoré cviky. Nie je nutné cvičiť ich v uvedených hodinách. Dôležité je pravidelné opakovanie cvičení. Rytmus tu hrá veľkú rolu.

Ak si chcete prečítať pripojené texty, kliknite na okienko s názvom meridiánu alebo s názvom cviku. Ak si chcete lepšie pozrieť obrázok, kliknite naň, zväčší sa. 

Všetky texty, ktoré sú doteraz uverejnené na tejto stránke: spolu.

 ... 23:00 - 1:00

     UTTHITA EKA PADA HASTASANA - 

      SHIRSASANA

 ...  1:00 - 3:00

   SETU BANDHASANA 

     HALASANA

 ... 3:00 - 5:00

     ANJANEYASANA 

       YOGA MUDRA

 ... 5:00 - 7:00

      KONASANA

   TRIKONASANA 

 ... 7:00 - 9:00

    TULADANDASANA

      PARIVRTTA TULADANDASANA  

  ... 9:00 - 11:00

          GOMUKHASANA

    SALABHASANA

  ... 11:00 - 13:00

     USTRASANA

     SARVANGASANA 

 ... 13:00 - 15:00

      KAPOTASANA 

     ARDHA MATSYENDRASANA 

 ... 15:00 - 17:00

    PASCHIMOTTANASANA

   EKA PADA PASCHIMOTTANASANA 

 ...   17:00 - 19:00

    PARIVRTTA TRIKONASANA

       BHUJANGASANA

 ... 19:00 - 21:00

     PARIVRTTA JANU SHIRSASANA

   PADMASANA 

 ... 21:00 - 23:00

    PURVOTTANASANA

          SAMDHISTANA

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne. Na individuálnych hodinách môžeme vypracovať zostavu ajur-ásan špeciálne pre Vás.

Podrobnejšie návody na fyzické vykonávanie cvikov s veľkým množstvom farebných obrázkov, aj s duševnými obrazmi ásan nájdete napríklad v knihách H.Grilla: "Duševná dimenzia jogy" alebo "Preduchovnenie tela".

 O joge <  zostavy ásan  <   späť