„ Pohyb je prejav života.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Cvičenia jogy

Zostava ásan s účinkami na hormonálny systém

Kľúčovou polohou tejto zostavy je točný sed, ktorý prostredníctvom centralizácie síl hlavy predovšetkým aktivizuje hypofýzu, a tým spôsobuje účinky na zdravie. Hypofýza svojou činnosťou, produkciou hormónov, ďalej pmocou nich pôsobí na všetky ďalšie žľazy s vnútornou sekréciou (štítna žľaza, príštitné telieska, nadobličky, pohlavné orgány...). Všetky ostatné ásany dopĺňajú a podporujú pôsobenie točného sedu na tvorbu a harmonizáciu hormónov. Každá ásana svojim špecifickým spôsobom vplýva na konkrétne žľazy s vnútornou sekréciou.

Zostava ásan najlepšie pôsobí, ak sa cvičí pravidelne, rytmicky niekoľkokrát do týždňa. Zostava je praktickým príkladom cesty zhora nadol, teda pôsobenia vyšších článkov človeka na tie nižšie - až napokon na telo.

Podrobnejšie návody na fyzické vykonávanie cvikov s veľkým množstvom farebných obrázkov, aj s duševnými obrazmi ásan nájdete napríklad v knihách H.Grilla: "Duševná dimenzia jogy" alebo "Preduchovnenie tela".

Pred začiatkom zostavy je vhodné vykonať rytmicky niekoľko cyklov Pozdravu slnku, ktorý prečistí hlavné cievy lymfatického systému, rozprúdi pohyb tekutín a energií v celom tele, prekrví svaly a podnieti činnosť celého endokrinného systému.

Ak si chcete lepšie pozrieť obrázok, kliknite naň, zväčší sa. 

            

Hlboký predklon v stoji na začiatku zostavy s jeho intenzívnym natiahnutím poslúži tomu, kto ustráchane lipne na tele s jeho pocitmi a myšlienkami, ako skutočný upokojujúci a uvoľňujúci prostriedok.

Poloha polmesiac v stoji nás naučí, ako môžeme byť v skutočnosti so svojím duševným životom slobodní od tela a pomáha nám prekonať bojazlivosť depresívneho ladenia.

Váha bokom prináša osvieženie pre aktívny stred orgánov látkovej výmeny tvoriacich teplo a pre silu pnutia v chrbtici. Prostredníctvom výkrutu v driekovej a panvovej oblasti vzniká príjemná kontrakcia vo svaloch, ktoré pôsobia na celkový tonus tela a ďalej podporuje silu žalúdka a pankreasu. Poloha spôsobuje utíšenie a prináša mier do stavov nepokoja a vegetatívnych porúch vo forme podráždenosti, preťaženia nervov a ľahkých zápalov. Je obrazom mlčania nepokojnej žiadostivosti.

                  

Sviečka a ryba podporia zníženú činnosť štítnej žľazy. V polohe sviečka sa tvoria nové životné sily a rozprúďujú sa do celého človeka, tryskajú zo srdca nahor a prekonávajú sily tiaže. Pre nervóznych, rozptýlených a nepokojných ľudí je liečivým prostriedkom poskytujúcim pokoj a zvnútornenie v strede bytosti.

Ryba je jedným z najlepších cvikov na posilnenie dýchania v harmonizácii s krvným obehom. Poloha svojim starostlivým rozložením napätí v chrbtici a uvoľnením na jednej strane celých nôh, brucha a na druhej strane oblasti pliec, šije a hlavy, nás uvoľňuje z úzkostí a melanchólií, podporuje zdravie kostnej drene a priaznivo ovplyvňuje oxidačné procesy vo svaloch.

       

V oboch polohách, kliešte 1-nohé a kliešte s výkrutom, dostanú jednotlivé stavce intenzívnym ťahom dopredu viac priestoru a odľahčia sa tým platničky ako aj korene nervov. Je tu zintenzívnená činnosť pankreasu a ďalších vnútorných orgánov ako pečeň, slezina a obličky. Aktívny výkon z dynamického slnečného pletiva pôsobí stabilizujúc a dynamizujúc, energetizujúc, omladzujúc a ozdravujúc na nervový systém. U žien sa aktivuje činnosť vaječníkov a upravuje sa menštruácia.

V polohe kliešte s výkrutom pristupuje k ďalekému naťahovaniu ešte jemnocitné otvorenie nahor. Celé telo sa tiahne v napätí a rozpínaní pozdĺž zeme a súčasne pohľad smeruje nahor k nebu. Kontrakcia v spodnej časti chrbtice umožní svojrázne prežívanie a otvorenie celkom nových pohľadov a priestorov.

               

V polohe polmesiac sa človek vydáva do postoja zostúpením panvy do blízkosti zeme. Postoj sa začína stále mäkšie približovať k zemi, zatiaľ čo plecia a horné partie trupu ostanú uvoľnené. Natiahnutie nemá byť príliš silné alebo násilné, pretože má charakter pokojnej, takmer étericky tiahnutej dynamiky. Čím odpútanejšie sa rozvinie uvoľnenie v pleciach, tým ľahšie nastane prehnutie v hrudnej chrbtici. Poloha je liečivá pri strachu, ktorý spočíva v pocitoch oddelenosti a úzkosti, pri strachu, ktorý je spôsobený slabosťou vo vzťahoch a keď myslenie ako aj cítenie svojou chýbajúcou silou málo prispieva k správnej orientácii človeka navonok.

                

Kobylka harmonizuje energiu sleziny, pankreasu a nadobličiek. Svoju znamenitú liečivú hodnotu má z toho, že sa cvičiaci učí cítiť sa slobodným od minulosti. Tento uvedomovací proces v obraze cviku môže uvoľniť prvú slobodu a nezávislosť vedomia. Kobylka má vysokú vnútornú hodnotu a necháva myšlienkový život slobodnejšie plynúť.

Točný sed podnieti sily hlavy, hypotalamu a hypofýzy. Po tom, čo telo dospelo po pohybe celkom na koniec, spočíva oblasť hlavy s konkrétnymi myšlienkami ticho nad uzavretou formou tela. Myšlienka ostáva vždy široká, voľná, konkrétna a koncentrovaná. Točný sed je liečivý prostriedok pre všetkých ľudí, ktorí sú oslabení vo vegetatívnom nervovom systéme, a ktorí trpia strachmi. Človek sa tu učí poznávať podstatu myšlienky a jej pôsobenie na hormonálny systém počnúc hypofýzou v hlave s jej riadiacou funkciou vzhľadom na všetky ostatné žľazy s vnútornou sekréciou.

Pri vykonávaní polohy luk si máme byť vedomí centrálneho a odstredivého, z vnútra von vznikajúceho pohybu zo slnečného pletiva a ostatné časti tela, predovšetkým šija a plecia máme ponechať uvoľnené. Súčasne je tiež liečivý obraz polohy. Vzrastajúca odstredivá dynamika z chrbtice ako stredu, poskytuje podivuhodnú koncentráciu v živote vôle a činov. Luk je tiež liečivý pri poruchách spánku, ktoré pochádzajú z nepokojného, roztriešťujúceho vyčerpania vôle osobnosti.

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne. Na individuálnych hodinách môžeme vypracovať zostavu ajur-ásan špeciálne pre Vás.

Podrobnejšie návody na fyzické vykonávanie cvikov s veľkým množstvom farebných obrázkov, aj s duševnými obrazmi ásan nájdete napríklad v knihách H.Grilla: "Duševná dimenzia jogy" alebo "Preduchovnenie tela".

 O joge zostavy ásan  <   späť

O joge <  zostavy ásan  <   späť

Orgánové hodiny - ásany

Ponúkame Vám na cvičenie ajur-ásany s uplatnením novej jogovej vôle pomocou telesných cvikov, ktoré sú vedené z nových imaginatívnych myšlienok Heinza Grilla, teda zhora nadol, priaznivo smerom k telu. Cvičením v prvom rade upravujeme stav meridiánov.

Akým spôsobom nastávajú zdravotné účinky týchto cvikov jogy? Ako vzniká aktivizácia  jednotlivých meridiánov a harmonizácia vonkajšieho a vnútorného stavu človeka?

Telesné cviky jogy - ásany - sú priradené k jednotlivým meridiánom. Môžete ich cvičievať všetky, alebo si vyberať podľa záujmu a potrieb iba niektoré cviky. Nie je nutné cvičiť ich v uvedených hodinách. Dôležité je pravidelné opakovanie cvičení. Rytmus tu hrá veľkú rolu.

Ak si chcete prečítať pripojené texty, kliknite na okienko s názvom meridiánu alebo s názvom cviku. Ak si chcete lepšie pozrieť obrázok, kliknite naň, zväčší sa. 

Všetky texty, ktoré sú doteraz uverejnené na tejto stránke: spolu.

 ... 23:00 - 1:00

     UTTHITA EKA PADA HASTASANA - 

      SHIRSASANA

 ...  1:00 - 3:00

   SETU BANDHASANA 

     HALASANA

 ... 3:00 - 5:00

     ANJANEYASANA 

       YOGA MUDRA

 ... 5:00 - 7:00

      KONASANA

   TRIKONASANA 

 ... 7:00 - 9:00

    TULADANDASANA

      PARIVRTTA TULADANDASANA  

  ... 9:00 - 11:00

          GOMUKHASANA

    SALABHASANA

  ... 11:00 - 13:00

     USTRASANA

     SARVANGASANA 

 ... 13:00 - 15:00

      KAPOTASANA 

     ARDHA MATSYENDRASANA 

 ... 15:00 - 17:00

    PASCHIMOTTANASANA

   EKA PADA PASCHIMOTTANASANA 

 ...   17:00 - 19:00

    PARIVRTTA TRIKONASANA

       BHUJANGASANA

 ... 19:00 - 21:00

     PARIVRTTA JANU SHIRSASANA

  obrázok doplníme  PADMASANA 

 ... 21:00 - 23:00

    PURVOTTANASANA

          SAMDHISTANA

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne. Na individuálnych hodinách môžeme vypracovať zostavu ajur-ásan špeciálne pre Vás.

Podrobnejšie návody na fyzické vykonávanie cvikov s veľkým množstvom farebných obrázkov, aj s duševnými obrazmi ásan nájdete napríklad v knihách H.Grilla: "Duševná dimenzia jogy" alebo "Preduchovnenie tela".

 O joge <  zostavy ásan  <   späť

 

  O joge  Zostavy ásan <  späť

POZDRAV MESIACA
ČANDRA NAMASKAR

Kontemplácia (pohyby rukami - obrázky uverejníme)
   Vzpriamovanie zospodu nahor
   Preduchovnenie zhora nadol

Predklony - poklony
   Vľavo ---- Úcta ---- minulosť
   vpravo ---- pokora ---- budúcnosť
   do stredu ---- pokoj ---- prítomnosť

Polmesiac v stoji doľava, doprava 
"Odpútanie od starého --- otvorenie sa novému"

Trojuholník stranou doľava, doprava
„Dôverujem vysokým morálnym hodnotám a ich uskutočňovaniu vo svete."

Trojuholník doľava, doprava
 „Nanovo utváram svoje vzťahy otvorene a s rešpektom."

Výkrut v stoji
„Pozornosť obrátiť od plynutia navonok, smerom späť ku zdroju."

Atmaňdžalí mudra
„Uvedomím si vlastnú podstatu – kto som ja?"

  O joge  Zostavy ásan <  späť

  O joge  Zostavy ásan <  späť

Vzduch a svetlo

slobodné dýchanie

1. trojuholník - dýchanie do šírky

2. trojuholník s výkrutom - 3-rozmerný priestor

3. pluh - dýchanie do hĺbky

4. päťuholník - dýchanie do výšky

5. dychový kríž - dýchanie do stredu

6. joga mudra - dýchanie do chrbta

svetelný éter

7. senzibilizácia pohybu - hmatanie vzduchu na periférii tela

8. slobodné vychádzanie do priestoru, vzduch vypĺňa priestor

9. výkruty v stoji - svetlo na predmetoch

10. váha - z nekonečného piestoru

11. zvislica v stoji - myšlienka formuje telo

12. stoj na hlave - vertikalita čistej myšlienky

13. trojuholník v ľahu na boku a na chrbte - pohyb motivovaný z nekonečna

14. poloha hlava-koleno

15. balančná poloha hlava-koleno

16. polmesiac

17. výkruty v ľahu 

18. sviečka

  O joge  Zostavy ásan <  späť

  O joge  Zostavy ásan <  späť

Voda a znenie

VODA

1. PRÚDENIE, PLYNUTIE

   Váha 

   Uttanásana

   Trojuholník stranou, noha nahor 

   Kobylka – iba dvíhať nohy po jednej a prúdiť 

2. SPÁJANIE

   1-nohé kliešte 

   malý mostík 

   holubí sed 

3. PLOCHA

   Kobra – plocha, pohyb a protipohyb, prúdenie 

4. KOLOBEH VODY V PRÍRODE

   široké roztiahnutie 

5. TIAŽ, voda steká nadol

   šikmá rovina 

6. VÍR

   točný sed 

Relax – mapa vodstva 

ZNENIE

1. PRÚDENIE NAHOR oproti sile zemskej príťažlivosti - ľahko

   sviečka 

2. ČLENENIE

   ryba 

3. BEZ NÁTLAKU - nenásilie

   kliešte 

4. ČLENENIE

   ťava 

   trojuholník 

relax – prúdenie krvi 

žilná – ako voda v prírode – spájanie – vodný živel

tepnová – ako živá v rastline – delenie – životné sily