„ JOGA je VIAC ako ÁSANA.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Cvičenia jogy

  O joge  Zostavy ásan <  späť

POZDRAV MESIACA
ČANDRA NAMASKAR

Kontemplácia (pohyby rukami - obrázky uverejníme)
   Vzpriamovanie zospodu nahor
   Preduchovnenie zhora nadol

Predklony - poklony
   Vľavo ---- Úcta ---- minulosť
   vpravo ---- pokora ---- budúcnosť
   do stredu ---- pokoj ---- prítomnosť

Polmesiac v stoji doľava, doprava 
"Odpútanie od starého --- otvorenie sa novému"

Trojuholník stranou doľava, doprava
„Dôverujem vysokým morálnym hodnotám a ich uskutočňovaniu vo svete."

Trojuholník doľava, doprava
 „Nanovo utváram svoje vzťahy otvorene a s rešpektom."

Výkrut v stoji
„Pozornosť obrátiť od plynutia navonok, smerom späť ku zdroju."

Atmaňdžalí mudra
„Uvedomím si vlastnú podstatu – kto som ja?"

  O joge  Zostavy ásan <  späť

  O joge  Zostavy ásan <  späť

Vzduch a svetlo

slobodné dýchanie

1. trojuholník - dýchanie do šírky

2. trojuholník s výkrutom - 3-rozmerný priestor

3. pluh - dýchanie do hĺbky

4. päťuholník - dýchanie do výšky

5. dychový kríž - dýchanie do stredu

6. joga mudra - dýchanie do chrbta

svetelný éter

7. senzibilizácia pohybu - hmatanie vzduchu na periférii tela

8. slobodné vychádzanie do priestoru, vzduch vypĺňa priestor

9. výkruty v stoji - svetlo na predmetoch

10. váha - z nekonečného piestoru

11. zvislica v stoji - myšlienka formuje telo

12. stoj na hlave - vertikalita čistej myšlienky

13. trojuholník v ľahu na boku a na chrbte - pohyb motivovaný z nekonečna

14. poloha hlava-koleno

15. balančná poloha hlava-koleno

16. polmesiac

17. výkruty v ľahu 

18. sviečka

  O joge  Zostavy ásan <  späť

  O joge  Zostavy ásan <  späť

Voda a znenie

VODA

1. PRÚDENIE, PLYNUTIE

   Váha 

   Uttanásana

   Trojuholník stranou, noha nahor 

   Kobylka – iba dvíhať nohy po jednej a prúdiť 

2. SPÁJANIE

   1-nohé kliešte 

   malý mostík 

   holubí sed 

3. PLOCHA

   Kobra – plocha, pohyb a protipohyb, prúdenie 

4. KOLOBEH VODY V PRÍRODE

   široké roztiahnutie 

5. TIAŽ, voda steká nadol

   šikmá rovina 

6. VÍR

   točný sed 

Relax – mapa vodstva 

ZNENIE

1. PRÚDENIE NAHOR oproti sile zemskej príťažlivosti - ľahko

   sviečka 

2. ČLENENIE

   ryba 

3. BEZ NÁTLAKU - nenásilie

   kliešte 

4. ČLENENIE

   ťava 

   trojuholník 

relax – prúdenie krvi 

žilná – ako voda v prírode – spájanie – vodný živel

tepnová – ako živá v rastline – delenie – životné sily

  O joge  Zostavy ásan <  späť

VLASTNOSTI – ZÁKONITOSTI ÉTERICKÉHO TELA

1. slobodné dýchanie - váha - VZDUCH

2. príťažlivosť – podobne ako voda priťahuje k sebe látky z okolia, naberá vplyvy a prijíma kvality od okolia - Andrejov kríž

3. niečo musí odumrieť, aby niečo nové vzniklo - TEPLO

joga mudra - dynamicky

3. všetko nedokonalé, nedokončené, polovičaté zaceliť, dokončiť - ŽIVOTNÝ ÉTER

jednonohé kliešte - 4 étery - 4 fázy - zavŕšenie, dokončenie

slnečné kruhy - ťava

kliešte s výkrutom

4. rytmus a opakovanie - ZNENIE - sviečka - rytmus nôh

5. pri násilí sa éter vytráca - VODA - kliešte

6. pohyb sa deje v čase - polmesiac

7. pohyb a protipohyb - pluh, široké roztiahnutie, kobra

svetlo ... oko objekt ... pozornosť - cvičenie s rastlinou, stromom

8. centrovanie a otvorenie - TEPLO - strom, trojuholník

9. Dopĺňanie foriem konkvexné a konkávne - krása

výkrut v sede - doľava, uvedomenie, že sa žiada zacvičiť aj doprava = ET

10. tvorenie priestoru - SVETLO - anantasana

11. konanie z myšlienky - TEPLO - luk

Kvetinková záhrada

Lienka Barborienka

o joge  <  späť