„ Dýchanie - naša výživa a vodčia sila. Voľné pripustenie dychu vnesie do cvičenia čistotu, lásku, radosť a jas.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Cvičenia jogy

  O joge  Zostavy ásan <  späť

Nasledovná zostava ásan je inšpirovaná princípami preduchovňovania tela (H.Grill: Preduchovnenie tela) a je zostavená na tému:

"Vývoj"

1. Kozmická modlitba alebo Pozdrav Slnku

2. Poloha nohy (utthita eka pada hastasana)

3. Stoj na hlave (širšásana)

4. Stoj na pleciach (sarvangasana) s dynamickým striedaním s mostíkom (setu bandhasana)

5. Koleso vedené zo zeme (čakrásana)

6. Poloha hlava-koleno s dlhou výdržou (pačšimottanásana)

7. Poloha hlava-koleno s výkrutom (parivrta džanu širšásana)

8. Šikmá rovina (purvottanásana), ako krátky protiťah, 15-30 sekúnd

9. Lotosový sed (padmásana)

10. Andrejov kríž (samdhisthána)

11. Trojuholník (tikonásana), trikrát na každú stranu

12. Pluh (halásana)

Uvedená zostava ásan podporuje vývinovú cestu človeka od súčasného predmetného vedomia k nasledujúcemu stupňu vývoja, k vedomiu imaginatívnemu. Pracujeme v nej postupne, systematicky, koncentrovane a prakticky na otváraní a rozvíjaní vedomia človeka a na prejave novo nadobudnutých postojov prostredníctvom tela v hmotnom svete.

Je to prenádherné umelecké zoskupenie ásan. Prostredníctvom vnútorných foriem vedomia sú prítomné tie jemné sily, ktoré nemajú fyzický pôvod. Cvičebná zostava ásan - jogových polôh - je živým prúdom vnútornej logiky, ktorý prechádza od ásany k ásane a patrí k reálnym obsahom cvičenia. Súvislosť myšlienok, vyjadrených telesne v ásanách patrí k zážitku cvičenia.

Z toho vyplýva tiež krásny rytmus pôsobenia od vyšších článkov smerom k energiám, ktoré sú napojené na telo a zásobujú ho energiou. Keď sa na tento zmysluplný celok pozrieme z pohľadu duševnej dimenzie, z pohľadu energetických centier, z pohľadu rozvíjania lotosových kvetov, ukáže sa nám nádherná štruktúra a jasné súvislosti v rámci uceleného celku zostavy. Keď sa na zostavu pozrieme v jej pôsobení na energetické dráhy, taktiež vidíme krásny rytmus a premyslenú postupnosť, znesenú z vyššej múdrosti.

„Práca jogového žiaka, venujúceho sa týmto predkladaným obsahom, má byť ako činnosť záhradníka. Zavlažuje klíčky a rastliny a teší sa hojnému rozkvetu a prospievaniu. On sám však nedal rast, iba polieval hriadky, staral sa o ne, plel burinu a chránil ich pred škodcami. Svetlo slnka dáva z veľkého éterického zdroja prospievanie a rozkvet, a to je božie svetlo z milosti Jeho nedotknuteľnosti. Záhradník nepoužíva svetlo sám, pretože jeho starostlivosť o kvetinovú záhradu celkom prináleží pôde Zeme, nasadí svoje ruky a chystá priestor pre sadeničky tak, aby sa rastliny navzájom neprerastali. Svetlo je tým nekonečným zdrojom, o ktorom záhradník vie a pozná jeho prednosti, ktoré udržujú a darujú život a nakoľko vie o tomto svetle pre kvety zverené mu do opatery, tak vie, že toto isté svetlo pôsobí v tichu jeho duše. Je to však ešte oveľa viac ako zdroj svetla, je to vysoké tajomstvo stvorenia a to je tým rastom v jeho všeobsahujúcej nekonečnosti. Záhradník sa spolieha na rast, ktorý vošiel do stvorenia a ktorý zo svojho vnútrajška pôsobí navonok vo svojich vlastných rytmoch. Nezúfa, keď sa spustí krupobitie alebo dážď zaplaví záhony, pretože v istote svojho počínania vie, že nastane kvitnutie a rast, keď sa priblížia letné mesiace. Tak má medzi obdobiami práce trpezlivosť a oddych, ktoré robia jeho život jednoduchším a pokojnejším. Jeho radosť z kvetinovej záhrady je nezištne založená na poznaní: Boh, Pán, dal rast, dal ho kvetom a dal ho záhradníkovi. Múdrosť umožní, aby toto svetlo pôsobilo v meditácii tak, ako pôsobí v prírode nad kvetinovou záhradou."

- píše Heinz Grill v knihe Preduchovnenie tela.

Na stránke pracujeme -  uvedieme tu aj obrázky a texty k vykonaniu ásan.

Príklady cesty zhora nadol, teda od ducha cez jednotlivé medzičlánky láskyplne až k telu:

 ... 23:00 - 1:00

     UTTHITA EKA PADA HASTASANA 

      SHIRSASANA

  ... 11:00 - 13:00

     SARVANGASANA 

 ... 15:00 - 17:00

    PASCHIMOTTANASANA

   EKA PADA PASCHIMOTTANASANA 

 ... 19:00 - 21:00

     PARIVRTTA JANU SHIRSASANA

 ... 21:00 - 23:00

    PURVOTTANASANA

 ... 19:00 - 21:00

   PADMASANA

 ... 21:00 - 23:00

          SAMDHISTANA

 ... 5:00 - 7:00

   TRIKONASANA 

 ...  1:00 - 3:00

     HALASANA

  O joge  Zostavy ásan <  späť

Nasledovná zostava ásan je inšpirovaná princípami preduchovňovania tela (H.Grill: Preduchovnenie tela) a je zostavená na tému:

Vývoj a zdravie

1. Kozmická modlitba

2. Poloha hlava-koleno v stoji (uttanásana)

3. Polmesiac v stoji (čandrásana)

4. Váha (tuladandásana)

5. Váha s výkrutom (parivrtta tuladandásana)

6. Stoj na hlave (širšásana)

7. Stoj na pleciach (sarvangásana)

8. Koleso (čakrásana) alebo ryba (macjásana)

9. Kliešte, poloha hlava-koleno (paščimottanásana)

10. Polmesiac (aňdžánéjásana)

11. Kobra (bhudžungásana)

12. Kobylka (šalabhásana)

13. Točný sed, ak je možné, viaceré variácie

14. Bezstarostná tvár (gomuchásana)

15. Sklápačky

16. Luk (dhanurásana)

Na stránke pracujeme -  uvedieme tu aj obrázky a texty k vykonaniu ásan.

Príklady cesty zhora nadol, teda od ducha cez jednotlivé medzičlánky láskyplne až k telu:

    TULADANDASANA

      PARIVRTTA TULADANDASANA  

     ANJANEYASANA 

       BHUJANGASANA

  

      SALABHASANA

     ARDHA MATSYENDRASANA 

  

          GOMUKHASANA

   

O joge  Zostavy ásan <  späť

Cvičebná zostava na ROZVINUTIE SRDCA

Heinz Grill

Spolupôsobenie týchto ásan rozvíja zvnútornenie a pokoj v srdci. Nechajte si pre túto zostavu hodne času a zotrvajte v polohách čo možno najdlhšie. Celý cyklus by mal trvať najmenej jednu, pokiaľ možno dokonca až dve hodiny. Dbajte na poradie. Po každej ásane sa uvoľnite. Dýchajte mäkko a bez nátlaku. Pobadáte, ako sa stále viac upokojujete, a že sa rozvíja pocit ľahkosti a mieru.

Pri tomto cykle ide o to, že sa centrujú energie v strednej oblasti tela. Zostava vedie k vyváženiu a harmonizácii pomocou aktivovania energie srdca. Zvlášť v poslednom cviku, sarvangásana, sa zhromaždia energie v celej sile v srdci. Vo výkrutovom sede v strede zostavy sa vtiahnu do vnútra vyššie vibrácie. Tým vznikne silná expanzia vedomia do vyšších oblastí. Pre mladších ľudí sa odporúča nahradiť točný sed nakrásanou, výkrutom v ľahu. Vyhne sa tým silnej senzibilizácii a energie môžu byť lepšie použité na stabilizáciu a harmonizáciu v spodných silových centrách.

uvoľnenie - ánandásana

Rozvíjajúce myšlienky

 

 

stoj na hlave - širšásana

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

 

 

pluh - halásana

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

 

poloha hlava–koleno - paščimottanásana

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

  

polovičná kobylka - ardha šalabhásana

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

 

 tanečník - nataradžásana

Rozvíjajúce myšlienky

 

 

 

poloha modlitby

Z radosti a žiaľu
sa rodí nový stred
v tichu myšlienok
a v odovzdanosti.

Rozvíjajúce myšlienky

 

točný sed - ardha matsjendrásana

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

 

ťava - uštrásana

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

 

 

strom - tadásana

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

 

 

andrejov kríž - samdhistána

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

 

  

vrana - kákásana

Rozvíjajúce myšlienky

 

 

sviečka - sarvangásana

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

 

  

uvoľnenie - ánandásana

Rozvíjajúce myšlienky

 

Plán rozvíjania cvičení v 4 fázach

Celá zostava s rozvíjajúcimi myšlienkami

Literatúra:

zdravotné účinky - mnoho rôznych zdrojov

Heinz Grill: Iniciačné školenie v Arcu, 3. diel: Nový impulz v joge pre integratívne vedomie v duchu a vo svete, Terapeutický význam rozvoja citlivosti pri jogových cvičeniach

H.Grill: Tajomstvo psychických ochorení na základe bytostných článkov človeka, časť „Srdce“ – s.159 - 209

Človek chodí k studni, načiera z nej vodu, oživuje a pretepľuje ju svojimi rukami a dáva ju opäť svojim blížnym.

Báseň

O joge  Zostavy ásan <  späť

O joge  Zostavy ásan <  späť

Zostava na rozvíjanie 5. lotosového kvetu Višudha

Dôraz na fyzickú formu, fyzická forma ásany je výrazom myšlienky.
Konkrétnosť, praktickosť, jasnosť.
Tvorme predstavy vo svojom okolí.
Obaľme sa predstavou, vytvorme tým kontakt s okolím.
Ochranný aspekt myšlienky – ochranný svetelný obal.
Predstava je sprievodca človeka, už nie je sám.
NOVÉ – prinesie to nové životné sily.
Nový krok – rozpnutie.
S novým začiatkom je spojená ČISTOTA. Nový život je čistý.
OTVORENOSŤ – senzibilná PRÍTOMNOSŤ
SLOBODNÉ DÝCHANIE – súvislosť myslenia a dýchania - oslobodzovanie.

Zostava:

Ak si chcete pozrieť ásanu na fotografii, kliknite na názov.
Prosíme ospravedlňte nás, že nemáme ku všetkým ásanám fotky.

KRÍDLA (pakšati)

VÁHA (tuladandasana) - Slobodné dýchanie, zážitok diaľky 

PODVIHNUTÁ VÁHA - otvorenie, ľahkosť, odpútanie od násilia

TROJUHOLNÍK (trikonasana) – Rozpínanie do šírky
Dýchanie do šírky hrudného koša

TROJUHOLNÍK V ĽAHU NA CHRBTE (supta trikonasana) – 

ĽAH NA CHRBTE (šavásana) - Dýchanie do šírky hrudného koša 

SVIEČKA (sarvangasana) - stred 

POLOHA BALANSOVANIA (saumuchjasana) - jasanie zo srdca

ĽAH NA CHRBTE (šavásana) - Dýchanie do stredu hrudníka 

sklápačky

RYBA (matsjasana) - sloboda 
diferencované myslenie a konanie

POLOHA HLAVA-KOLENO, kliešte  (paščimottanasana) - úsilie bez násilia 

KLIEŠTE S VÝKRUTOM  (parivrtta džanu širšasana)
diferencované konanie, slobodné dýchanie, odpútanie od násilia
tri pohyby:
1. rozpínanie chrbtice zo stredu do diaľky
2. postupné vytáčanie chrbtice do výkrutu od spodu nahor
3. kontrakcia v spodnej chrbtici a súčasne dôraz na uvoľnenie pliec 

ŠIKMÁ ROVINA (purvotasana) - ľahkosť

ŠIKMÁ ROVINA s TROJUHOLNÍKOM (vasišthasana)

SED (sukhásana) - Dýchanie do výšky, pod kľúčne kosti

POLMESIAC(aňdžanejasana) - - odpútanie a nový začiatok
nátlaky sa uvoľnia, ak konáme z vedomia a s vnímaním
striedavá hra dvoch prvkov:
   odpútanie a
   vynaloženie nových síl po novom

GESTO JOGY (joga mudra)- odpútanie a nový začiatok 
odvaha k odpútaniu
dýchanie do chrbtových partií

ĽAH NA CHRBTE (šavásana) - Dýchanie do hĺbky brušného priestoru 

RELAXÁCIA a 4 smery nádychu

Šírka – do spodných rebier do šírky

Hĺbka – do brucha

Výška – pod kľúčne kosti

Stred – do oblasti srdca, do stredu hrudného koša

MANTRY:

Vande sat čit ánanda
Om namo narajanaja
Om džagat íšvara
Džjoti do

Literatúra od Heinza Grilla:

Harmónia v dýchaní
Nová jogová vôľa
Duševná dimenzia jogy (v slovenčine)
Preduchovnenie tela (v slovenčine)
Kozmos a človek
Sedem sedmoročí a sedem energetických centier
Bytostné tajomstvo duše

O joge  Zostavy ásan <  späť

 

O joge  Zostavy ásan <  späť

Zostava na rozvíjanie 6. lotosového kvetu - ADŽŇA

 FORMOVANIE TELA Z MYŠLIENKY

Vymodelovanie myšlienky - - - vymodelovanie tela

1. Tvorivá činnosť myšlienky
Kozmická modlitba

2. Vyjsť von zo seba, zo svojich bežných postojov
PREDKLON V STOJI (uttanasana) 

3. Otvoriť sa novému, ktoré prichádza zhora
POLMESIAC V STOJI -

4. zistíme ako svetlo vyťahuje našu pozornosť von
VÝKRUTY V STOJI

5. Odvaha roztiahnuť sa do sveta v pozemskej - vodorovnej línii
VÁHA (tuladandasana) - vyjsť z myšlienky, hlava v nadhľade mierne podvihnutá 

6. Myšlienka je slobodná kozmická bytosť - zvislica
STOJ NA HLAVE -

7. Človek sa stáva tichým kvetom
SVIEČKA (sarvangasana) - stred 

8. Otvorenie v teraz a tu
pre ohybnejších - KOLESO
RYBA (matsjasana) 

9. Úsilie bez násilia, prekročenie hraníc
POLOHA HLAVA-KOLENO, kliešte  (paščimottanasana) - úsilie bez násilia 

10. Odpútanie a nový začiatok
POLMESIAC (aňdžanejasana) -
nátlaky sa uvoľnia, ak konáme z vedomia a s vnímaním
striedavá hra dvoch prvkov:
   odpútanie a
   vynaloženie nových síl po novom

11. Kvet sebazabudnutia - forma kruhu  - Uroboros
KOBRA (bhudžangásana) - 

12. Povzniesť sa nad ťarchu z minulosti
KOBYLKA (šalabhasana) - 

13. Obrátiť pozornosť spätnobežne
TOČNÝ SED (macjendrásana) - 

14. Rozlíšiť podstatné od nepodstatného
BEZSTAROSTNÁ TVÁR (ghomuchásana) -

15. sklápačky

16. Cieľ formuje kroky človeka
LUK (dhanurasana) -