„ Telo podlieha zákonom zemskej príťažlivosti, no svetlo nepozná väzbu a závislosť.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

pre každého, kto rád chodí do prírody:
Alpinizmus
dobývanie niečoho neosožného
hodnoty v horolezení

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Včelí med

Včelí med

 

 Chystáme sa tu uverejniť myšlienky o vzťahu človeka a včiel a súvisiace cvičenia.

 Včela je jediný živý tvor, ktorý dokáže žiť z farebnej nádhery kvetov, z ich nektáru, peľu, a vôní bez toho, aby niečo zničil. Dokonca práve naopak, opeľovaním prinesie rastlinám schopnosť vytvoriť plody.

Včely sa živia bez ničenia.

Nektár kvetov je zdrojom sacharidov, peľ je zdrojom bielkovín.


 Včelstvo je jeden celok. Jednotlivé včely predstavujú články celku a navzájom rytmicky a múdro spolupôsobia v silnej súvislosti s tým, čo sa odohráva v ich blízkom aj veľmi vzdialenom okolí.

Čo sa deje v procese rojenia?

 

Včely si svoj oporný orgán - voskové plásty budujú samé zo seba. Vosk vytvárajú vlastným telom, vo voskových žľazách.

Včela robotnica sa celkom vzdala pohlavnosti a intenzívne napĺňa ovzdušie nezištnou čistou láskou.

Pri včelárení sa riadime prirodzenými potrebami včelstiev. Nechávame ich stavať vlastné voskové dielo bez medzistienok. Rozmnožovanie si včelstvá zabezpečujú prirodzeným rojením. Zimné zásoby tvorí ich vlastný mäd.

Charakter umiestnenia včelína výrazne a priamo ovplyvňuje zdravie a kvalitu života včelstiev.

HLAVNÉ MEDONOSNÉ RASTLINY

Ľudstvo stratilo inštinktívnu múdrosť. V súčasnosti máme rozvinúť múdrosť novým a vedomým spôsobom a priniesť exaktné poznatky do chovu včiel. Z poznatkov súčasných materiálne a chamtivostne orientovaných včelárov sa môžeme mnohému priučiť, tomu, čo včelstvám prospieva, ale aj spoznávať to, čo im škodí. Avšak ponad to sa snažíme tvorivo hľadať nové cesty poznania a uskutočňovania múdrosti vo včelárení. Schopnosť vžívania sa, vciťovania, vnímania celku včelstva citom nám povie, kam a ako máme umiestniť včelín a ako so včelstvami zaobchádzať.

ČO SA DEJE, KEĎ NA KVET PRILETÍ VČELA?

 

Rudyard Kipling -     Včely

 

Načúvaj včelám, keď si s nimi,

môžeš skryť, čo chceš pred blížnymi,

my sa to chceme dozvedieť.

Kto mlčí, nedostane med...

 

Ty nevesta v deň skvelý

do biela odetá,

chcú všetko počuť včely,

inak preč odletia.

len tak do končín iných,

sa prosto niekam stratia.

No ak ty nezradíš ich,

ony tiež nezradia ťa.

 

Či svadba je, zrod, pohreb,

novosti v zámorí,

to čo ti dušou pohne,

sa včelám hovorí.

Keď letia tam i naspäť

pomedzi vejáre,

vrav o všetkom,

veď na svet zvedavá včela je.

 

Nečakaj pod stromami

vtedy keď blesk má prísť

a nikdy pred včelami

neprejav nenávisť,

zmiznú do končín iných,

do neznámeho kúta.

Ak nezarmútiš ty ich,

včely ťa nezarmútia

 

 

Literatur

  1. Rudolf Steiner: Grundelemente der Esoterik, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org rsarchive.org
  2. Rudolf Steiner: Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org rsarchive.org
  3. Rudolf Steiner: Über Gesundheit und Krankheit. Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre, GA 348 (1997), ISBN 3-7274-3480-5 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org rsarchive.org
  4. Rudolf Steiner: Mensch und Welt. Das Wirken des Geistes in der Natur. Über das Wesen der Bienen, GA 351 (1999), ISBN 3-7274-3510-0 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org rsarchive.org

text uverejníme onedlho

tézy:

sociálnosť človeka v minulosti a dnes

sociálnosť a skupinovosť

sociálnosť a individuácia dnes

vzťah človeka a včiel

joga, individuácia a sociálnosť človeka

Na duchvonú úlohu včiel a na ich vzťah s človekom sme my ľudia zabudli, a preto sme upozorňovaní prostredníctvom klieštika, aby sme sa rozpamätali.

Včelí med  <   späť

Rytmické a múdre spolupôsobenie včiel

Mnohí, ktorí včely spoznávajú, žasnú nad nádherami včelieho spolužitia. Včelstvo chápeme ako celok. Jednotlivé včely predstavujú články celku a navzájom rytmicky a múdro spolupôsobia v silnej súvislosti s tým, čo sa odohráva v ich blízkom aj veľmi vzdialenom okolí.

 

Čím to je, že včelstvo nesie takú ohromnú schopnosť spolupôsobenia a súladu?

Všimnime si jednu výraznú vlastnosť jednotlivých včiel. Prevažná väčšina včiel sú včely robotníčky, ktoré sa vzdali pohlavného života. Matkou všetkých včiel je iba jediná včela v celom úli. Voláme ju matička alebo aj kráľovná. Samčiu úlohu nesie neveľký počet trúdov.

 

A tak láska včiel sa nevyžíva predovšetkým v pohlavnosti, ale je prenesená do duševnosti čeľade. V celom včelstve citiť múdru lásku včiel ako určitú nehmotnú substanciu. A z tejto vzájomnej nepohlavnej lásky, ktorou je presýtený celý úľ, pochádza to obdivuhodné spolupôsobenie všetkých včiel vo včelstve.

Včelí med  <   späť

Rojenie včiel

Zmenšenie produkcie jedu, ktorý obsahuje vysoký podiel kyseliny mravčej, signalizuje vo včelstve začínajúce procesy umierania. Matička vtedy, ako sprievodný pozorovateľný jav, prestáva vylučovať materský feromón, ktorý je príznakom jednoty včelstva. Včelstvo v tom čase začne vychovávať nové budúce matičky.

Tak ako pri umieraní človeka duša a duch „uletia" z tela, odlieta aj roj so starou matkou. Najskôr sa včely podrobia chaosu a postupne sa nanovo sformujú do jednotného útvaru.

Roj sa onedlho usadí na konári a určitú dobu zotrvá v pokoji v rojovom strapci. Vtedy roj prežíva procesy, ktoré môžeme charakterizovať ako procesy smrti. Priestor prenechaný smrti uvoľňuje budúce životné sily. Roj vtedy nadobudne nesmiernu novú vitalitu. Keď si nájde nové miesto pre život a usadí sa v novom priestore, preukáže obnovené životné sily nesmiernou silou pri novom stavaní voskových plástov v tomto novom priestore. Je to ako znovuvtelenie v novom voskovom diele.

Včelí med  <   späť

Včela na kvete

Čo sa deje, keď včela priletí na kvet?

Prečo je dôležité, aby práve včela prišla na kvet?

Čím je v tvorstve jedinečná a nemôže ju nikto a nič nahradiť?

Ako to, čo včela robí na kvete, súvisí s nami? S našim životom?

S kvalitou a kapacitou našich životných síl?

...  na stránke pracujeme ...

Včelí med  <   späť