„ JOGA je vyjadrením vnútorného postoja duše navonok pomocou tela.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

pre každého, kto rád chodí do prírody:
Alpinizmus
dobývanie niečoho neosožného
hodnoty v horolezení

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

  Cvičenia duše

     koncentrácia a meditácia

     sily múdrosti vo stvorení - príklad cvičenia s rastlinami

     čítanie

     pravý úsudok

     spätné spomínanie na prežitý deň

     výchova myslenia

     výchova vnímania citom - neue Yogaempfindung

     spievanie mantier

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne.

Túto stránku postupne dopĺňame článkami, návodmi, popismi cvičení.

 O joge  <   späť