„ Pohyb je prejav života.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

  Joga Narajana 

Joga pre mamičky s deťmi

Od januára otvoríme nový kurz pre mamičky, detičky sú vítané:

UTOROK  9:00 - 10:00
9.1.2018 - 12.6.2018
MC Ráčik, Pekná cesta
Kde to je?
Cena za celý kurz je 110 €.
Je možnosť platiť za kĺzavý mesiac (4 lekcie) po 20,-€ alebo za 1 hodinu 5 €.
Platí iba dospelá osoba, detičky zdarma.
Prosím prihlasujte sa vopred na tel.č. 0908 497 587.
Cvičenia vedie Ľubica Ondrušová.
Podložku na cvičenie si nemusíte nosiť.

Otvárame aj kurz pre tehotné ženy.

 

Joga vo Vajnoroch

1. kurz:
každý PONDELOK od 19:45 do 21:00
8.1. - 11.6.2018
Cena za jeden celý kurz: 110

2. kurz:
každý ŠTVRTOK od 18:00 do 19:00
11.1. - 14.6.2018
Cena za jeden celý kurz: 110
DK Vajnory, Pod lipami 2, Bratislava - Kde to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga vo Vernosti

každý ŠTVRTOK od 16:30 do 17:30
11.1. - 14.6.2018
Cena za jeden kurz: 110
Vernosť, Nobelova 30, Knižnica Bratislava - Nové mesto, Kde to je?
Prineste si podložku na cvičenie.


Joga v Rači - Gaštanko

každý PONDELOK od 17:30 do 19:00 hod. 
8.1. - 11.6.2018
Kurz je vhodný pre všetkých ľudí s hlbším záujmom o jogu. Nezáleží na tom, či už niekedy jogu cvičili, alebo sú začiatočníci.
Cena za celý kurz: 80 € pre členov klubu Gaštanko (väčšinou rodičia detí navštevujúcich Gaštanka)
                             120 € pre ostatných

Lesný klub Gaštanko
Rača, Knižkova dolina. Prvá chata v pravo nad Amfiteátrom. Kde to je?
Prieste si podložku na cvičenie.
Prosím, prihlasujte sa vopred.

Joga v MC Hojdana

MC Hojdana, Haburská 2, Bratislava - Ružinov - KDE to je?
Cvičenia prebiehajú:
v pondelok 17:50 – 19:20 hod.
8.1. - 11.6.2018
Cena: 125 € za kurz
Prineste si podložku na cvičenie.


Joga pre začiatočníkov v Rači

1. kurz:
v stredu 18:00 – 19:30 hod.
10.1. - 13.6.2018
Cena: 125 € za kurz

2. kurz: 
vo štvrtok 18:00 - 19:30 hod.
11.1. - 14.6.2018
Cena: 125 € za kurz
Prosím, prihlasujte sa vopred.
KS Rača - Kultúrne stredisko Žarnovická 7, Bratislava - Rača - KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre pokračujúcich v Rači

Informácie o cvičeniach  - tu.

Joga pre začiatočníkov v YMCA-e

Cvičenia prebiehajú každý utorok 7:30 – 8:30 hod.
9.1. - 12.6.2018
v budove YMCA, v priestoroch A4 na Karpatskej ulici 2, Bratislava - Staré mesto - KDE to je?
Cena za celý kurz je 100 €.
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre začiatočníkov (aj mierne pokročilých) v CVČ Kulíškova

v utorok 19:00 - 20:10 hod. 
9.1. - 19.6.2018
cena za celý kurz: 100 €
Centrum voľného času - Kulíškova 6, Bratislava - Ružinov
KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre učiteľov, rodičov detí a priateľov waldorfskej školy

každú stredu 15:30 - 16:50 hod.
10.1. - 13.6.2018
Cena za celý kurz: 90 €
v eurytmickej miestnosti
Waldorfská škola
v Bratislave -Nové mesto na Vihorlatskej ul. - KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

 

  Téma roka 2017-2018:

životné sily človeka - ich poznávanie a tvorenie