„ Pohyb je prejav života.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

  Joga Narajana 

 

Otvárame aj kurz pre tehotné ženy.

Joga vo Vajnoroch

1. kurz:
každý PONDELOK od 19:45 do 21:00
8.1. - 11.6.2018
Cena za jeden celý kurz: 110

2. kurz:
každý ŠTVRTOK od 18:00 do 19:00
11.1. - 14.6.2018
Cena za jeden celý kurz: 110
DK Vajnory, Pod lipami 2, Bratislava - Kde to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga vo Vernosti

každý ŠTVRTOK od 16:30 do 17:30
11.1. - 14.6.2018
Cena za jeden kurz: 110
Vernosť, Nobelova 30, Knižnica Bratislava - Nové mesto, Kde to je?
Prineste si podložku na cvičenie.


Joga v Rači - Gaštanko

každý PONDELOK od 17:30 do 19:00 hod. 
8.1. - 11.6.2018
Kurz je vhodný pre všetkých ľudí s hlbším záujmom o jogu. Nezáleží na tom, či už niekedy jogu cvičili, alebo sú začiatočníci.
Cena za celý kurz: 80 € pre členov klubu Gaštanko (väčšinou rodičia detí navštevujúcich Gaštanka)
                             120 € pre ostatných

Lesný klub Gaštanko
Rača, Knižkova dolina. Prvá chata v pravo nad Amfiteátrom. Kde to je?
Prieste si podložku na cvičenie.
Prosím, prihlasujte sa vopred.

Joga v MC Hojdana

MC Hojdana, Haburská 2, Bratislava - Ružinov - KDE to je?
Cvičenia prebiehajú:
v pondelok 17:50 – 19:20 hod.
8.1. - 11.6.2018
Cena: 125 € za kurz
Prineste si podložku na cvičenie.


Joga pre začiatočníkov v Rači

1. kurz:
v stredu 18:00 – 19:30 hod.
10.1. - 13.6.2018
Cena: 125 € za kurz

2. kurz: 
vo štvrtok 18:00 - 19:30 hod.
11.1. - 14.6.2018
Cena: 125 € za kurz
Prosím, prihlasujte sa vopred.
KS Rača - Kultúrne stredisko Žarnovická 7, Bratislava - Rača - KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre pokračujúcich v Rači

Informácie o cvičeniach  - tu.

Joga pre začiatočníkov v YMCA-e

Cvičenia prebiehajú každý utorok 7:30 – 8:30 hod.
9.1. - 12.6.2018
v budove YMCA, v priestoroch A4 na Karpatskej ulici 2, Bratislava - Staré mesto - KDE to je?
Cena za celý kurz je 100 €.
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre začiatočníkov (aj mierne pokročilých) v CVČ Kulíškova

v utorok 19:00 - 20:10 hod. 
9.1. - 19.6.2018
cena za celý kurz: 100 €
Centrum voľného času - Kulíškova 6, Bratislava - Ružinov
KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

Joga pre učiteľov, rodičov detí a priateľov waldorfskej školy

každú stredu 15:30 - 16:50 hod.
10.1. - 13.6.2018
Cena za celý kurz: 90 €
v eurytmickej miestnosti
Waldorfská škola
v Bratislave -Nové mesto na Vihorlatskej ul. - KDE to je?
Prineste si podložku na cvičenie.

 

  Téma roka 2017-2018:

životné sily človeka - ich poznávanie a tvorenie